Skip to Content

Nieuw educatief aanbod voor klassen op Erfgoedsite Ename

Provinciale Erfgoedsite Ename pakt uit met twee nieuwe activiteiten voor scholen. 'Molleke Pol voert actie' in Bos t’Ename is bedoeld voor het derde en vierde leerjaar van het basisonderwijs. 'Ontrafel mysterieuze sporen' richt zich tot het zesde leerjaar van het basisonderwijs en de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs.

“Met dit nieuwe aanbod spelen we graag in op de groeiende aandacht voor erfgoed, voor natuur, en ook voor de link tussen de twee. Twee leuke activiteiten waar leerlingen ongetwijfeld graag mee aan de slag zullen gaan.”

Gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Molleke Pol voert actie in Bos t’Ename!

Een geknipte activiteit voor klassen met een groot hart voor de natuur en erfgoed. Voor klassen die actie willen voeren omdat het klimaat een slecht rapport heeft en omdat er natuur en erfgoed verloren dreigt te gaan! Maak kennis met Molleke Pol en Stijn Konijn. Help hen te overleven. Help mee om het bos en zijn bewoners, die al zo veel in de tijd hebben meegemaakt, te beschermen. Het is nog niet te laat.

Erfgoed en natuur gaan hand in hand in het Bos t’Ename. Spelenderwijs introduceert de gids de leerlingen in de rijke geschiedenis en de ecologie van het gebied.

De activiteit start aan pam Ename, Lijnwaadmarkt 20, 9700 Ename (Oudenaarde), en duurt twee uur. De kostprijs voor de gids bedraagt 30 EUR.

Ontrafel mysterieuze sporen

De spannende zoektocht 'Ontrafel mysterieuze sporen' werd oorspronkelijk gemaakt voor gezinnen met tieners. Al gauw bleken scholen ook geïnteresseerd om met klasgroepen het raadsel van de mysterieuze figuur in het verhaal op te lossen.

Elke groep krijgt een tablet mee met de ErfgoedApp. Filmpjes leiden de vragen in en de tieners zoeken zelf uit langs waar de wandeling van een tweetal kilometer loopt. Het erfgoed onderweg leert hen heel wat over Ename en de abdij in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.

Ontrafel mysterieuze sporen is gratis en geschikt voor maximaal 30 leerlingen. De wandeling vertrekt en eindigt aan het Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1, 9700 Ename (Oudenaarde). Er kunnen maximum zes groepen tegelijk aan de zoektocht deelnemen. Jongeren met autisme kunnen de leeruitstap voorbereiden met een stappenplan.

Praktisch

Voor beide activiteiten is reserveren noodzakelijk. Stuur hiervoor een e-mail naar erfgoedsite.Ename@oost-vlaanderen.be of bel naar 055 30 90 40.
 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent