Skip to Content

Nieuw deel fietssnelweg F417 geopend tussen Gent, Oosterzele en Zottegem

Vandaag, vrijdag 29 oktober 2021, is tussen Zottegem (Elene) en Oosterzele (Balegem) een nieuw stuk van de fietssnelweg F417 officieel geopend door de verschillende partners. Het gaat om een traject van 750 meter langs spoorlijn L122 tussen Elene en de Provinciebaan op de grens van Zottegem met Oosterzele.

Ontwikkeling F417 neemt hoge vlucht

De ontwikkeling van de fietssnelweg van Gent naar Zottegem nam de afgelopen twee jaar een hoge vlucht. Op het grondgebied van Oosterzele werd er in 2019 en 2020 in totaal bijna twee kilometer aangelegd. Met de aanleg van het nieuwe stuk fietssnelweg tussen de Provinciebaan en Snijdreefken in Elene is nu ook Zottegem aan de beurt. De Provincie Oost-Vlaanderen trad op als bouwheer en kreeg hiervoor de medewerking van de stad Zottegem, de gemeente Oosterzele, Infrabel, AWV en het departement MOW van de Vlaamse Overheid.

"De Provincie maakt samen met verschillende projectpartners stelselmatig werk van de versnelde realisatie van het Fietssnelwegenplan voor Oost-Vlaanderen. Door in te zetten op veilige, vlotte en comfortabele fietsinfrastructuur willen we zoveel mogelijk Oost-Vlamingen op de fiets krijgen. Ook voor verplaatsingen over langere afstanden van 5 tot 20 kilometer en zelfs meer. "

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Rekening houden met veiligheid en waardevolle natuur

De fietssnelweg werd uitgevoerd in een drie meter brede asfaltverharding. Ter hoogte van Snijdreefken krijgen fietsers voorrang op het kruisende verkeer. Aan de N46 werd een veilige oversteek ingericht in samenwerking met het AWV. De verlichting en de infrastructuur werden aangepast aan de kwetsbare, waardevolle beekvallei van de Molenbeek (grondspots en schanskorven).  

Via de F417 kunnen zowel pendelaars en scholieren als recreatieve gebruikers op een veilige, comfortabele en aantrekkelijke manier van Zottegem via Oosterzele tot in Melle fietsen. Door middel van de aansluiting op de F2 in Melle kan men in de toekomst zelfs tot het centrum van Gent fietsen, goed voor een totale afstand van 24 kilometer.

Traject krijgt verder vorm

Door de afronding van de werken in Elene is op dit moment al 9,3 km van het volledige traject tussen Zottegem en Melle befietsbaar of gerealiseerd. Verschillende andere deelprojecten zijn in volle voorbereiding. Bijvoorbeeld het tracé langs de spoorweg tussen Scheldewindeke en Balegem over 2,4 km dat staat gepland voor 2023. Ook het deeltraject tussen Elene en het centrum van Zottegem hoopt de Provincie, in overleg met de stad en Infrabel, nog deze legislatuur te optimaliseren. Tegen het einde van de legislatuur wordt er dus nog geïnvesteerd in 4 km fietssnelweg op het grondgebied van Oosterzele en Zottegem.

Gedeelde financiering

De Provincie Oost-Vlaanderen investeerde als bouwheer van de fietssnelweg in Elene een bedrag van 365 000 EUR. 50% van het bedrag wordt gefinancierd via het Fietsfonds van het departement MOW van de Vlaamse Overheid. Infrabel stelde voor de realisatie van de fietssnelweg de gronden langs de spoorlijn ter beschikking. De oversteek over de gewestweg N46 Provinciebaan is door de Vlaamse Overheid (AWV) gerealiseerd en gefinancierd. De werken werden uitgevoerd door aannemer Besix. De stad Zottegem en de gemeente Oosterzele staan in voor het plaatsen van de verlichting langs het nieuwe traject. De deputatie van de Provincie verleent daarvoor een subsidie aan het stadsbestuur en het gemeentebestuur van ruim 20 000 EUR samen.

“De grote oversteek, zou ik deze fase willen noemen! Tot nu toe werden alle delen van de fietssnelweg op grondgebied Oosterzele aangelegd. Met deze fase overschrijden we de gemeentegrens en gaat de fietssnelweg naadloos over op grondgebied Zottegem. Welkom Zottegemnaars, jullie krijgen nu een veilige en aantrekkelijke fietsverbinding naar Oosterzele.”

Christ Meuleman, schepen van Mobiliteit, gemeente Oosterzele

 “Met dit eerste deel van de F417 in Zottegem, zorgen we er voor dat Oosterzele en Zottegem opnieuw een stukje dichter bij elkaar komen te liggen: vele jongeren uit Oosterzele lopen namelijk school in onze Zottegemse secundaire scholen. Deze nieuwe verbinding maakt dat veiliger en aangenamer!”

Evert De Smet, schepen van Mobiliteit, stad Zottegem

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent