Netwerk van Oost-Vlaamse bezoekboerderijen 'Beleef de boerderij' klaar voor nieuwe start

Op 1 september 2023 ging het vernieuwde netwerk 'Beleef de boerderij' van de Provincie Oost-Vlaanderen van start. Beleef de boerderij is een netwerk van actieve land- en tuinbouwbedrijven in Oost-Vlaanderen dat kinderen en volwassenen de hedendaagse land- en tuinbouw laat ontdekken.

"93 Oost-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven staan klaar om bezoekers te ontvangen op hun bedrijf. Het aanbod is heel divers. Je kan kiezen uit een palet aan land- en tuinbouwsectoren. Van melkvee over groenten tot sierteelt en alpaca’s … voor elk wat wils. Een op de vijf bedrijven produceert biologisch en ook nieuwe bedrijfsmodellen zoals een voedselbos zijn vertegenwoordigd."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

De boerderij is een leerrijke omgeving. Kinderen, jongeren en volwassenen ontdekken er waar hun voedsel vandaan komt. In Oost-Vlaanderen maak je uiteraard ook kennis met sierteeltbedrijven.

Ontdek wat er te beleven valt op een boerderij in je buurt op www.beleefdeboerderij.be.

Netwerk Beleef de boerderij

Beleef de boerderij biedt kwaliteitsvolle, educatieve boerderijbezoeken met een hoog belevingsgehalte aan. Het netwerk wil de band tussen boer en burger versterken en de hedendaagse land- en tuinbouw in alle facetten tonen. Het is opgericht door de Provincie Oost-Vlaanderen die het coördineert, begeleidt en verbindt. Naast coaching en advies zet de Provincie ook in op vormingen en educatieve activiteiten.

Subsidie landbouweducatie

Oost-Vlaamse klassen die een bezoek brengen aan een bedrijf van het netwerk kunnen een subsidie (max. 50 EUR per bezoek) aanvragen bij de Provincie.

Meer info op www.beleefdeboerderij.be

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent