Netwerk fietssnelwegen in Vlaanderen bestaat 10 jaar

In 2024 bestaan de fietssnelwegen 10 jaar. Het idee voor deze kwaliteitsvolle routes borrelde al een tijdje in de Vlaamse provincies. De vele auto’s en onaangepaste fietsinfrastructuur tussen de stedelijke gebieden boden weinig motivatie om het woon-werkverkeer met de fiets af te leggen.

Al snel bundelden de Vlaamse provincies hun ideeën en werd er een Vlaams netwerk uitgetekend: goed voor 110 fietssnelwegen of 2.400 kilometer. Vandaag omvat het netwerk 130 fietssnelwegen die samen goed zullen zijn voor 2.800 kilometer. Bovendien lanceerden de provincies de handige website fietssnelwegen.be.

De voorbije 10 jaar werkten de vijf Vlaamse provincies, samen met de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten, aan de realisatie van het netwerk en de bekendmaking van de fietssnelwegen bij de fietsers. En het harde werken loont, want al 2.037 van de 2.800 kilometer fietssnelweg is ondertussen befietsbaar. De vijf Vlaamse provincies ontwikkelden ook een gezamenlijke huisstijl voor de bewegwijzering. Zo zie je op heel wat fietssnelwegen de blauwe F-bordjes en -vloerstickers verschijnen.

Aantal fietsers fors toegenomen

In die 10 jaar zijn zowel het aantal kilometer aan fietssnelwegen als het aantal fietsers fors toegenomen. Op de Oost-Vlaamse fietssnelwegen steeg het aantal fietsers met de helft op vijf jaar tijd. Dat blijkt uit tellingen die de Provincie Oost-Vlaanderen uitvoerde op verschillende telpunten langs de fietssnelwegen. Op die manier zorgen de fietssnelwegen mee voor de switch van de auto naar de fiets. Dat was ook het geval bij Tim uit Lokeren die sinds enkele jaren de F4 Antwerpen-Gent gebruikt:

“Toen ik zes jaar geleden besefte dat mijn woon-werkverplaatsing met de auto handenvol geld kostte, besloot ik de fiets naar het werk te nemen. Enkele rit is dat een traject van 11 kilometer, dus zeker doenbaar. Met de fietsvergoeding van mijn werkgever is het veel voordeliger om de fiets te nemen. In het begin fietste ik gewoon langs de grote baan. Toen vertelde een collega me over de fietssnelweg F4 die achter mijn werkplek loopt. Dat is echt een verademing: ik heb geen last van voorbijgaand autoverkeer en het is veel veiliger.”

​Tim De Craene, gebruiker F4 Antwerpen-Gent

Versnelde ontwikkeling fietssnelwegennetwerk

"De Provincie Oost-Vlaanderen investeerde de afgelopen jaren, samen met verschillende partners, fors in de versnelde ontwikkeling van het netwerk van fietssnelwegen. We legden tientallen kilometers nieuwe fietssnelweg aan en er kwamen een groot aantal fietsbruggen en -tunnels bij."

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Zo gaat dit voorjaar de nieuwe fietsbrug over de Watersportbaan in Gent open. De Annie Vande Wiele-brug vormt een belangrijke nieuwe schakel op de fietssnelweg F400, de fietsring rond Gent. Vandaag moet je 2,5 km rond de Watersportbaan fietsen; de nieuwe brug beperkt die afstand tot 90 meter. Naar verwachting gaan zo’n 3.000 fietsers per dag van deze brug gebruik maken. De brug werd meegefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen.

Fietsers in de bloemetjes gezet

Dat de vijf Vlaamse provincies trots zijn op de fietssnelwegen is duidelijk. Daarom blijven ze ook de komende jaren inzetten op de optimalisatie en de promotie van de fietssnelwegen. Het 10-jarig jubileum vieren de Vlaamse provincies dan ook graag mét de fietsers. Daarom vind je op wereldfietsdag, maandag 3 juni, in elke provincie een feestactie op een fietssnelweg. Alle informatie vind je op fietssnelwegen.be.

Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jorre Biesmans dienst Mobiliteit

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent