Skip to Content

Negen Oost-Vlaamse LEADER-projecten van start in 2021

De plaatselijke groepen van LEADER Meetjesland, LEADER Grensregio Waasland en LEADER Vlaamse Ardennen keurden in december 2020 in totaal 9 nieuwe plattelandsprojecten goed. De projecten zetten in op de streekidentiteit van de regio’s en het thema leefbare dorpen. Dit jaar gaan ze van start.

In maart 2020 werd de project-oproep gelanceerd. Vanuit LEADER Grensregio Waasland en LEADER Vlaamse Ardennen was er een focus op koepelprojecten die werken rond sterke partnerschappen om initiatieven van onderuit mee te ondersteunen en te werken rond een gemeenschappelijke doelstelling.

"Met deze projecten wordt verder ingezet op de lokale ontwikkelingsstrategieën van de drie regio’s. De 9 goedgekeurde projecten zorgen in de komende 2,5 jaar voor een totale investering van 963 081,97 EUR in het Oost-Vlaamse platteland. De totale cofinanciering bedraagt 626 003,29 EUR. Deze bestaat uit 313.001,65 EUR middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, waar de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest elk 156.500,82 EUR aan toevoegen."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

 Overzicht negen goedgekeurde LEADER-projecten

LEADER Meetjesland

  • (Be)leefbaar Sint-Laureins - Plattelandscentrum Meetjesland
  • Groen en gastvrij Galgenhof - Pro natura
  • Ruimte voor verbinding – Plattelandscentrum Meetjesland
  • Landschapsbeleving in de buurt, toegankelijk voor iedereen - Natuurpunt en partners Meetjesland
  • Oleander. Krinkelend winkelend meetjesland - Dirk Slachmuylders
  • Dorp-kern-gezond - Lokaal gezondheidsoverleg gezond+

LEADER Vlaamse Ardennen

  • Mobiel buurthuis - iDROPS
  • Beleef mee(r) in de Vlaamse Ardennen - Toerisme Vlaamse Ardennen

LEADER Grensregio Waasland

  • Belevingsvol wandelen in het Waasland - Toerisme Oost-Vlaanderen

Meer info over deze projecten per regio vind je terug in de PDF's als bijlage.
Ook op de website van de EU-projectendatabank vind je meer info terug over deze en andere projecten.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw & Platteland Provincie Oost-Vlaanderen
Andy Bourriez Coördinator platteland, regio Grensregio Waasland
Céleste Schoutteet Coördinator platteland, regio Vlaamse Ardennen
Nicolas Cammaert Coördinator platteland, regio Meetjesland
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw & Platteland Provincie Oost-Vlaanderen
Andy Bourriez Coördinator platteland, regio Grensregio Waasland
Céleste Schoutteet Coördinator platteland, regio Vlaamse Ardennen
Nicolas Cammaert Coördinator platteland, regio Meetjesland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent