Skip to Content

Neem je ook deel aan de groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers?

Demo op 12 december 2017

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert opnieuw een groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers.

Iedere Oost-Vlaamse land- of tuinbouwer kan streekeigen bomen en struiken, klimplanten, kleinfruit en fruitbomen bestellen.  Men kan ook gratis nestkasten aanvragen zolang de voorraad strekt.

Alexander Vercamer, gedeputeerde voor landbouw en platteland: “met deze acties wil de Provincie de integratie van agrarische bedrijfsgebouwen in het landschap verbeteren en de aandacht vestigen op nestgelegenheid voor vogels en andere fauna in nieuwe stallen of loodsen.  Tijdens een demomoment wordt samenwerking tussen landbouwers om het landschap te beheren in de kijker gezet.”

Hoe bestellen?

Van 10 december 2017 tot 15 januari 2018 kan besteld worden via www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed.

Beschik je niet over internet, neem dan telefonisch contact op: tel. 09 267 86 79. 

Het bestelde plantgoed en de nestkasten zijn op vrijdag 16 februari 2018 af te halen op het bedrijf van Karen Verplancke (schoonste boerin 2015), Hanselaarstraat 25a in Beervelde.

Bij elke bestelde hoogstamboom ontvang je een gratis boombinder.

Je krijgt ook een formulier mee waarmee je een subsidie kan aanvragen voor het plantgoed (max. 650 EUR/jaar).

Demo aanplant

Wie graag een kijkje komt nemen tijdens een aanplant, kan op 12 december 2017 van 13.45 tot 16 uur terecht in Deinze (Wontergem), Groeneweg 3 op het pluimveebedrijf van Jan Lisabeth. Dit demomoment wordt georganiseerd door Werkers met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

 

Contacteer ons
Alexander Vercamer gedeputeerde voor landbouw en platteland, Provincie Oost-Vlaanderen
Filip De Smet Dienst Landbouw en Platteland, Provincie Oost-Vlaanderen
Alexander Vercamer gedeputeerde voor landbouw en platteland, Provincie Oost-Vlaanderen
Filip De Smet Dienst Landbouw en Platteland, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent