Neem deel aan de wedstrijd ‘Wiki Loves Heritage’ met foto’s van Oost-Vlaams erfgoed

De Vlaamse overheid wil in het kader van het Europees erfgoedjaar de online aanwezigheid en zichtbaarheid van erfgoed in Vlaanderen verhogen en lanceert daarom het initiatief 'Wiki Loves Heritage'. Met de lancering van ‘Wiki Loves Heritage’ wil ze meesurfen op het bereik en de impact van Wikipedia, een van de bekendste en meest gebruikte websites ter wereld. 

Ze roept op om zoveel mogelijk digitale ‘content’ te uploaden onder een vrije licentie. Dat kan vb. door foto’s te uploaden.

Om dit te stimuleren, organiseert de Vlaamse overheid een fotowedstrijd, die nog loopt tot en met 15 november.

Provincie Oost-Vlaanderen steunt dit initiatief zodat ook zoveel mogelijk Oost-Vlaams onroerend erfgoed wordt gefotografeerd en op Wikipedia belandt. Daarom zal ook het provinciebestuur een winnaar kiezen uit de opgeladen foto’s. 

 

“Uiteraard focust de Provincie op haar eigen werkingsgebied, dus klein historisch erfgoed en monumenten zoals kerken, molens, schepen en archeologische sites in Oost-Vlaanderen,” licht gedeputeerde voor erfgoed Jozef Dauwe toe. “We hopen op veel foto’s die illustreren dat erfgoed ook vandaag de dag nog beleefd wordt en waardevol is.”

 

Surf naar www.oost-vlaanderen.be/wikilovesheritage voor meer informatie en om deel te nemen.

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
directie Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
directie Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent