Natuur- en milieueducatie met de klas? Schrijf in voor het aanbod van De Kaaihoeve

Vrijdag 18 augustus 2017 — De natuur- en milieuactiviteiten voor klassen in het provinciaal natuureducatief centrum (PNEC) De Kaaihoeve in Zwalm zijn een gevestigde waarde. Jaarlijks komen ongeveer 6000 leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs de natuur beleven en verkennen in programma’s op maat van hun leeftijd en interesses. Inschrijven voor schooljaar 2017-2018 kan nog tot en met dinsdag 5 september via www.dekaaihoeve.be/inschrijvingen

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor natuur- en milieueducatie: “Kleutertjes komen hier om de natuur met al hun zintuigen te beleven, lagere schoolkinderen trekken op verkenning en onderzoeken de omgeving. Leerlingen uit het secundair ontdekken steeds meer verbanden. De activiteiten sluiten aan op de eindtermen voor natuur en milieu, maar ook eindtermen uit andere leergebieden, leergebiedoverschrijdende eindtermen en duurzaamheid komen aan bod. Vaardigheden en attitudes krijgen volop aandacht.”

Begeleide activiteiten

Ervaren gidsen, opgeleid door de provinciale dienst Natuur- en milieueducatie, staan in voor de begeleiding. De programma’s vinden plaats in en rond PNEC De Kaaihoeve in Meilegem (Zwalm). Bosactiviteiten vinden plaats in provinciaal domein Het Gentbos in Bottelare (Merelbeke). Een activiteit kost 35 EUR per klas.

Ondersteuning bij je eigen activiteit

Leerkrachten die zelf een activiteit uitwerken, vinden zeker inspiratie op www.dekaaihoeve.be. Er is een uitgebreid materiaaldepot met gratis te ontlenen veldwerkmateriaal (zie ‘Ontlenen’) en educatieve handleidingen met tips voor de natuuractiviteit zelf en de naverwerking in de klas (zie ‘Bestellen’).

 

Jozef Dauwe Gedeputeerde voor natuur- en milieueducatie at Provincie Oost-Vlaanderen
Provinciaal Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve