Natuur- en milieu-educatie met de klas? Schrijf je in voor het aanbod van De Kaaihoeve

De Kaaihoeve heeft vanaf dit schooljaar een gloednieuw leslokaal als uitvalsbasis voor de Provinciale natuur- en milieuactiviteiten voor klassen. In programma’s, op maat van leeftijd en interesses, kunnen leerlingen uit basis- en secundair onderwijs de natuur beleven en verkennen. Inschrijven voor schooljaar 2018-2019 kan nog tot en met woensdag 5 september via www.dekaaihoeve.be/inschrijvingen.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Natuureducatie: “Kleutertjes komen naar De Kaaihoeve om de natuur met al hun zintuigen te beleven; lagere schoolkinderen trekken op verkenning en onderzoeken de omgeving. Leerlingen uit het secundair ontdekken steeds meer verbanden. De activiteiten sluiten aan op de eindtermen voor natuur en milieu en ook op eindtermen uit andere leergebieden. Leergebiedoverschrijdende eindtermen, duurzaamheid alsook vaardigheden en attitudes komen eveneens aan bod. Er is volop aandacht voor een klimaatgezonde houding. Met de vernieuwde gebouwen kunnen naast groepen uit het onderwijs, gelijktijdig andere groepen in De Kaaihoeve terecht.”

Begeleide activiteiten

Ervaren gidsen, opgeleid door de Provinciale NME-dienst, staan in voor de begeleiding. De programma’s vinden plaats in en rond De Kaaihoeve in Meilegem (Zwalm). Bosactiviteiten vinden plaats in Provinciaal domein Het Gentbos in Bottelare (Merelbeke). Een activiteit kost 35 EUR per klas.

Ondersteuning bij je eigen activiteit

Leerkrachten die zelf een activiteit uitwerken, vinden zeker inspiratie op www.dekaaihoeve.be. Er is een uitgebreid materiaaldepot met gratis te ontlenen veldwerkmateriaal (zie ‘Ontlenen’) en educatieve handleidingen met tips voor de natuuractiviteit zelf en de naverwerking in de klas (zie ‘Bestellen’).

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Natuureducatie
Provinciaal Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Natuureducatie
Provinciaal Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent