Natuur en dier in de kijker in Provinciaal domein Puyenbroeck

Speelbos en Winterstal in Puyenbroeck officieel geopend!

Na ruim 10 jaar wachten op de vereiste groei is het Speelbos in Provinciaal domein Puyenbroeck officieel geopend. Samen met jeugdbewegingen uit de buurt werd het Speelbos feestelijk ingespeeld. 

In 2006 werd een maïsakker van 10 ha omgevormd en aangeplant om als speelbos te fungeren. Heuvels, greppels, poelen, open terrein en grasvlakten werden voorzien en een verscheidenheid aan inheemse bomen en struiken werden aangeplant. Het project is eindelijk volgroeid en het Speelbos is klaar om in te spelen.

Winterstal

Aansluitend op de opening van het Speelbos, is ook de Winterstal officieel voorgesteld. In dit gebouw van 800m² worden niet alleen machines en dierenvoeders opgeslagen, maar is er ook een werkruimte voor de verzorgers en publiek sanitair. Daarnaast zal de grote stal de dieren ’s winters ook onderdak bieden. Door de dieren van het Levend Erfgoed Park ’s winters te stallen, krijgen de weiden de tijd om zich te herstellen. Zodra het lente is, kunnen de schapen, geiten, runderen, paarden en konijnen van Steunpunt Levend Erfgoed, van jong, vers en gezond gras genieten.

De Winterstal werd op een ecologische, dier- en onderhoudsvriendelijke wijze gebouwd door de firma Myldes voor een bedrag van 677 575 EUR. Bovendien biedt deze locatie tal van educatieve mogelijkheden. Onder begeleiding van de dierenverzorgers zal de Winterstal ook voor het publiek toegankelijk zijn en verbindt het zo mens en dier gedurende het gehele jaar.

Landschapspark

De Winterstal zal ook de uitvalbasis zijn voor het toekomstige Landschapspark. Tegen 2020 zullen immers het Levend Erfgoed Park en het Bloemenpark getransformeerd zijn tot een landschapspark waar actieve natuurbeleving en interactie tussen mens, dier en plant centraal zal staan. Om in alle veiligheid te kunnen werken aan de realisatie van het Landschapspark werd het Bloemenpark vanaf 1 april afgesloten voor publiek.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor de domeinen: “Met een nieuw Speelbos en een Winterstal zet het Provinciaal domein Puyenbroeck in 2018 nog meer in op natuurbeleving. Meteen wordt ook de start gegeven voor de creatie van een landschapspark.”

Contacteer ons
Ase Van de Vijver Provinciaal domein Puyenbroeck
Jelle Biva Speelbos Puyenbroeck
Sandra Van Steerteghem Winterstal Puyenbroeck
Arnoud De Coen Landschapspark
Ase Van de Vijver Provinciaal domein Puyenbroeck
Jelle Biva Speelbos Puyenbroeck
Sandra Van Steerteghem Winterstal Puyenbroeck
Arnoud De Coen Landschapspark
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent