Monumentenwachters inspecteren kerk van Lebbeke

Wie maandag 3 juli aan de Heilig Kruiskerk van Lebbeke passeerde, was getuige van een bijzondere gebeurtenis: Monumentenwacht Oost-Vlaanderen deed een inspectie van de kerk. Twee bouwkundige wachtsters controleerden het gebouw van boven tot onder en hun collega ondersteunde hen met een drone. Die drone is een nieuwe aanwinst waardoor de monumentenwachters nog veiliger de moeilijk toegankelijke plaatsen, die vaak voorkomen bij monumenten, kunnen bekijken.

Deze eerste inspectie kwam er na de aansluiting van de gemeente bij Monumentenwacht met de kerk. Deze voormalige parochiekerk zal herbestemd worden, en ook dan is een goede staat van het pand essentieel. Ook voor de herbestemming kan de gemeente trouwens op ondersteuning van de Provincie rekenen.

“Ik was al aanwezig bij veel inspecties van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen, maar die in mijn eigen gemeente is toch een bijzondere gebeurtenis. Ik ben blij dat we met het provinciebestuur onze ondersteunende rol voor de gemeente ten volle kunnen spelen bij de instandhouding en valorisatie van het erfgoed.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Herbestemming

De Heilig Kruiskerk van Lebbeke werd al een aantal jaar geleden ontwijd en door het kerkbestuur in erfpacht gegeven aan de gemeente. Ondertussen organiseerde ‘Het Lab Gods’ er talrijke activiteiten. Provincie Oost-Vlaanderen en Avansa Waas-en-Dender versterken deze werking met het plattelandsproject ‘Toren-Breed. Samen kerken nieuw gebruiken’ onder de naam ‘Kruisbestuiving (Kroisbestuiving)’.

Dit gebeurt in samenwerking met lokale verenigingen en organisaties, en het gemeentebestuur. Bij dit project hoort ook een eerste investeringsbudget. De herbestemming tot gemeenschapscentrum komt hiermee op kruissnelheid. Op die manier wordt het gebouw - aanvullend op het eerdere werk van Het Lab Gods - beter geschikt gemaakt en ingericht voor het gebruik in de toekomst, denk maar aan veiligheid en bergruimte. Een gebouw in goede staat is daarbij een cruciale eerste stap, vandaar de aansluiting bij Monumentenwacht Oost-Vlaanderen.

Monumenten-wat?

Monumentenwacht is een dienst van elk provinciebestuur. In ruil voor een jaarlijks lidgeld krijgt de abonnee regelmatig een volledige inspectie van zijn historische goed. Daar wordt een uitvoerig rapport van gemaakt. Zo krijgt de abonnee een zicht op de staat van het pand en ook op welke werken wanneer moeten gebeuren.

De adviezen van Monumentenwacht zijn onafhankelijk. Ook hun uitgebreide netwerk in de sector komt goed van pas. Bij hoogdringendheid voeren de monumentenwachters kleine klussen trouwens meteen zelf uit. Door gebruik van touwtechnieken en een drone geraken ze zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen, zonder grote kosten voor de eigenaar.

Ook interieurelementen met bijvoorbeeld houtworm, motten of schimmel ontsnappen niet aan hun aandacht. Bijna alle kerken in Vlaanderen zijn aangesloten bij Monumentenwacht, maar ook particuliere woningen, kastelen, (graf)monumenten, kapelletjes, kiosken, straatmeubilair, molens, vaartuigen … zijn welkom. Meer informatie is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/monumentenwacht en www.monumentenwacht.be.  

Kerk van Lebbeke

De neoromaans getinte driebeukige kerk van Lebbeke dateert uit 1935 - de mensen van ’t Kroïs vroegen al in 1906 om een kerk op te richten in de Minnestraat. Het was een ontwerp van architect Henri Valcke uit Gent, dat werd uitgevoerd door de firma Van Pottelbergh & Zonen uit Erembodegem. De inspanningen door de lokale gemeenschap culmineerden in 1936 tot de erkenning van de nieuwe parochie, met E.H. P. De Vos als eerste pastoor.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent