Skip to Content

Monumentenwachters beklimmen Sint-Jozefskerk Aalst

dinsdag 9 juli tussen 9.30 en 11 uur

Op dinsdag 9 juli zullen drie monumentenwachters van de Provincie Oost-Vlaanderen de toren van de Sint-Jozefskerk in Aalst beklimmen. Dit op vraag van de kerkfabriek.

Zaadjes in de voegen

Vogels lieten zaadjes vallen in de voegen van de torengevel en die groeiden uit tot planten die de stenen kunnen losduwen. Om verval te vermijden zullen de monumentenwachters de begroeiing zo goed mogelijk verwijderen. Daarbij gebruiken ze touwtechnieken, wat de huur van een hoogtewerker overbodig maakt.

Monumentenwacht

De kerkfabriek is al sinds 1993 lid van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen. Er gebeurt dus regelmatig een inspectie van het monument. De laatste grondige controle van het dak en de toren dateert van 2016. Abonnees van Monumentenwacht kunnen altijd bij deze provinciale dienst terecht voor tussentijdse inspecties en advies. De kerk is al enige tijd in minder goede staat en staat op de wachtlijst voor een restauratiepremie van de Vlaamse overheid.

 

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directiecel Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directiecel Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent