Skip to Content

Monumentenwacht Oost-Vlaanderen wordt 25 jaar

780 leden in Oost-Vlaanderen overtuigd van regelmatig onderhoud

Van de Sint-Baafskathedraal in Gent tot het graf Baillauw in Kieldrecht, allemaal zijn ze aangesloten bij Monumentenwacht Oost-Vlaanderen: bijna 400 privé-eigenaars en bijna alle kerkfabrieken (meer dan 300) en gemeentebesturen (meer dan 60) kunnen rekenen op een regelmatige inspectie en aanbevelingen over het onderhoud van hun onroerend goed door de provinciale monumentenwachters. Monumentenwacht Oost-Vlaanderen viert in 2017 haar 25ste verjaardag.

Harry Illeghems, voorzitter van de kerkfabriek van Temse: "Dankzij Monumentenwacht hebben we uitstekend zicht op de toestand van onze kerk, ..."

Julien Fornari, erfgenaam van huis Beaucarne in Ename: “ ... Dan is het bijzonder fijn te voelen dat je er niet alleen voor staat en dat je beroep kunt doen op onafhankelijke specialisten.”

Albert Liénart, eigenaar van het woonhuis Erve de Stove in Aalst: “De samenwerking met de mensen van Monumentenwacht is formidabel..."

“Monumentenwacht is opgericht in 1991, en een jaar erna zijn de provinciale afdelingen opgestart,” herinnert gedeputeerde voor cultuur Jozef Dauwe. “In Nederland bestond er al een monumentenwacht en dit bleek een echte meerwaarde voor het onroerende erfgoed. Regelmatig onderhoud vermijdt immers grote kosten op langere termijn. Lekken vermijden bijvoorbeeld. De Provincie investeert fors in deze preventieve aanpak, onder andere via Monumentenwacht: een dienst van 13 deskundige mensen die bijna 780 leden bedienen”.

Na elke inspectie volgt een gedetailleerd rapport met aanbevelingen wat op korte en wat op lange termijn moet aangepakt worden, kleine noodherstellingen worden onmiddellijk uitgevoerd en je kan steeds bij de monumentenwachters terecht voor advies. Dit gaat zelfs op voor het interieur en specifiek erfgoed zoals molens, bunkers, archeologische sporen en historische schepen.

Enkele getuigenissen

Het eerste lid van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen was de kerk van Temse. Keer op keer gaan ze constructief aan de slag met de aanbevelingen uit de inspectierapporten. Harry Illeghems, voorzitter van de kerkfabriek:

"Wij zijn bijzonder trots op onze kerk. Dankzij Monumentenwacht hebben we uitstekend zicht op de toestand van onze kerk, een actieplan van wat er moet gebeuren en alle informatie voor de communicatie met bestuurders, architecten en aannemers."

Een veel recenter lid is Julien Fornari, erfgenaam van huis Beaucarne in Ename:

“Doordat onze woning al sinds de 18de eeuw in handen is van dezelfde familie zijn grote delen bewaard gebleven. Het is onze uitdaging om dit huis ook een mooie toekomst te geven. Dan is het bijzonder fijn te voelen dat je er niet alleen voor staat en dat je beroep kunt doen op onafhankelijke specialisten.”

Albert Liénart, eigenaar van het woonhuis Erve de Stove in Aalst:

“De samenwerking met de mensen van Monumentenwacht is formidabel. Op basis van hun adviezen ben ik bezig met het pand aan de Stoofstraat te restaureren. Onlangs heb ik ook drie grafmonumenten van mijn familie aangesloten. Ook deze onderzocht Monumentenwacht, waardoor ik nu beschik over een staat van bevinding en een lijst met uit te voeren werken”.

 

Bekijk de foto’s uit 25 jaar Monumentenwacht Oost-Vlaanderen op: www.oost-vlaanderen.be/monumentenwacht

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde voor cultuur en erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Filip Kint waarnemend diensthoofd, Monumentenwacht Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe gedeputeerde voor cultuur en erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Filip Kint waarnemend diensthoofd, Monumentenwacht Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent