Monumentenwacht Oost-Vlaanderen viert aansluiting 2.000ste erfgoedobject

Monumentenwacht Oost-Vlaanderen viert de aansluiting van een 2000ste object. Die eer valt te beurt aan de Stad Gent die onlangs heel wat erfgoed aansloot. De stad gaat ook actief aan de slag met de aanbevelingen die de monumentenwachters via hun inspectierapporten overhandigen. Zo bijvoorbeeld in de Sint-Baafsabdij, waar met hulp van de inspecties van Monumentenwacht grote plannen zijn.

Stad Gent tevreden klant

Stad Gent is met 72 objecten aangesloten bij Monumentenwacht Oost-Vlaanderen. Hieronder schuilt in realiteit nog een groter aantal gebouwen, want één object kan bestaan uit meerdere deelobjecten. Denk maar aan het Citadelpark of de havenkranen. De stad doet een beroep op de monumentenwachters voor regelmatige onderhoudsinspecties, zowel voor exterieur als interieur, maar ook voor spoedinterventies.

Sint-Baafsabdij aangepakt

De Sint-Baafsabdij is aangesloten bij Monumentenwacht sinds 2019. De plek is bijzonder waardevol maar ook heel complex, onder meer door de aanwezigheid van unieke flora. De eerste inspectie van Monumentenwacht leverde heel wat aandachtspunten op. Stad Gent ging toen met dat inspectierapport aan de slag om een doordacht erfgoedbeheersplan voor de site op te maken.

Naast instandhoudings- en onderhoudswerken dringt een grootschalige restauratie zich op. Daarvoor wordt momenteel een ontwerper aangesteld. Ter voorbereiding daarvan vroeg Stad Gent aan Monumentenwacht een bijkomende inspectie van het interieur van de refter, waar er 12de-eeuwse muurschilderingen zijn. Een inspectie die de monumentenwachters op dinsdag 18 juni uitvoerden door middel van ladders en een drone.

Monumentenwacht helpt eigenaars

Het is een mooi voorbeeld van wat Monumentenwacht voor eigenaars of beheerders van erfgoed kan betekenen. In ruil voor een jaarlijks lidgeld krijg je regelmatig een volledige inspectie van je erfgoed. Via touwtechnieken en een drone geraken de monumentenwachters zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen, zonder bijkomende kosten.

Na een inspectie krijg je dankzij een uitvoerig rapport zicht op de staat van het pand. Zo weet je welke werken dringend en welke minder dringend zijn, wat handig is in communicatie met aannemers. Bij hoogdringendheid voeren de wachters kleine klussen meteen zelf uit. De adviezen van deze provinciale dienst zijn onafhankelijk. Ook hun uitgebreide netwerk komt goed van pas.

Minder gekend is dat ook Monumentenwacht ook interieurelementen inspecteert, zoals lambriseringen, meubilair, beeldhouwwerk, textiel en schilderijen die kampen met bijvoorbeeld houtworm, motten of schimmel.

“Monumentenwacht Oost-Vlaanderen verwelkomt hun 2000ste object, een mijlpaal! Nagenoeg alle kerken zijn aangesloten, maar ook particuliere woningen, gemeentehuizen, scholen, kastelen, molens, schepen, monumenten, kapelletjes, kloosters, kiosken, straatmeubilair, molens, vaartuigen, grafzerken … noem maar op. Of het beschermd of niet beschermd is, is van geen tel. Voor klein of funerair erfgoed is er een collectief lidmaatschap. Jaarlijks voert Monumentenwacht Oost-Vlaanderen zo’n 340 inspecties uit. De klanttevredenheid is bijna 10/10!”

​gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed
"De expertise die Monumentenwacht ons biedt, is voor ons van grote waarde. Ze helpt ons om onze Gentse geschiedenis uit te diepen, en die te bewaren voor onze toekomstige generaties."

​schepen Hafsa El-Bazioui, bevoegd voor Patrimonium

Meer informatie over Monumentenwacht vind je via oost-vlaanderen.be/monumentenwacht en www.monumentenwacht.be.

Video drone-inspectie 20240618_Monumentenwacht_Sint-Baafsabdij_drone_copyright_Provincie_OVL.mp4 - 77 MB
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites

 

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent