Monumentenwacht Oost-Vlaanderen maakt kerk Hamme opnieuw veilig

Monumentenwachters in actie op woensdag 23 augustus tussen 10.30 en 12 uur

Meerdere bouwkundige wachters van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen dalen op woensdag 23 augustus 2017 aan klimtouwen af van de toren van de Sint-Pietersbandenkerk van Hamme. Deze spectaculaire actie komt er op vraag van de kerkraad. Enkele leien en wat lood waren van het dak gevallen. Dit betekent niet alleen gevaar voor waterschade - wekelijks is er ook markt aan de voet van de kerk. De provinciale monumentenwachters zorgen nu op ca. 25 meter hoogte voor een snelle, goedkope en effectieve oplossing.

De pers is welkom om de provinciale monumentenwachters in actie te zien op woensdag 23 augustus tussen 10.30 en 12 uur. Ze geven ook graag een woordje uitleg bij hun werk.  

Bart Lammens, secretaris van de kerkraad: “We zijn al bijna van bij het begin in de jaren negentig lid van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen. We contacteren de monumentenwachters regelmatig als we merken dat er iets beschadigd is. Dankzij hen kunnen we dat op een snellere en goedkopere manier oplossen dan met een hoogtewerker of stelling. Ik ben blij dat onze 15de eeuwse toren weer veilig zal zijn. Ik ben zeker dat we in de toekomst nog een beroep op hen gaan doen”.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed, beaamt: “Bijna alle kerken zijn aangesloten bij ons. Monumentenwacht Oost-Vlaanderen is erg betrokken bij hun abonnees. De monumentenwachters zijn dan ook niet bang om de handen uit de mouwen te steken als dat nodig blijkt. Onlangs nog deden we een soortgelijke interventie in Melle. Verder verliezen we ook de inboedel van de kerken niet uit het oog en denken we mee over herbestemming. Zo zorgen we samen voor de veiligheid en het overleven van het erfgoed van onze provincie”.

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Filip Kint wachter bouwkunde, Monumentenwacht Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Filip Kint wachter bouwkunde, Monumentenwacht Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent