Skip to Content

Monumentenwacht Oost-Vlaanderen op bezoek in de kerk van Mespelare (Dendermonde)

Vandaag, vrijdag 20 november 2020, brengt Monumentenwacht Oost-Vlaanderen samen met gedeputeerde Annemie Charlier en haar opvolgster, de Lebbeekse An Vervliet, een bezoek aan de kerk van Mespelare. 

 

“De kerk van Mespelare is één van de best bewaarde middeleeuwse kerken van Vlaanderen, maar was in slechte staat. Dankzij het inspectierapport van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen kon de kerkfabriek heel gericht een restauratie aanbesteden. En vooraleer het zover was, was het ook dankzij de adviezen en de ingrepen van de provinciale monumentenwachters dat de toestand veilig bleef voor de mensen. ”

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

Kerk van Mespelare, een middeleeuwse parel

De kerk van Mespelare, die teruggaat tot de 12de eeuw, is al sinds de oprichting van Monumentenwacht aangesloten als lid: in 1993 werd zij lid nummer 103. Zoals alle andere leden krijgt het beschermde monument regelmatig een grondige inspectie van Monumentenwacht. En omdat deze Romaanse kerk toe was aan een restauratie, kwam er meer bij kijken dan alleen maar inspectierapporten opmaken. Bijna jaarlijks controleerden de bouwkundige monumentenwachters de toren. Ze fixeerden of verwijderden losse stenen samen met de plantengroei die voor nog meer losse stenen zorgde. Het was ook op advies van Monumentenwacht dat er voor de veiligheid een overkapping van de ingang kwam. De provinciale wachters controleerden ook de daken. Zo moesten ze het schipdak aan de traptoren snel herstellen, omdat er al water via een draaitrap naar beneden kwam. Ook het interieur van de kerk ontsnapte niet aan hun aandacht. De monumentenwachters konden met zuignappen de glasplaat in het koor verwijderen. Zo kon de oude vloer gereinigd worden en behandeld tegen algen. Deze tegels van rond 1300 werden naast muurschilderingen van rond 1400 blootgelegd tijdens het archeologisch onderzoek dat voorafgaat aan de restauratie. Ze deden archeologen besluiten dat deze kerk één van de best bewaarde middeleeuwse kerken van Vlaanderen is. De kerk is momenteel gesloten voor een grootscheepse restauratie.

Monumentenwacht, rechterhand voor erfgoedbeheerders

Monumentenwacht is een dienst die elk provinciebestuur aanbiedt. In ruil voor een jaarlijks lidgeld krijgt de abonnee regelmatig een volledige inspectie van het historische goed. Hiervan wordt een uitvoerig rapport gemaakt dat heel handig is om een zicht te krijgen op de staat van het pand en welke werken wanneer moeten gebeuren. Hun adviezen zijn onafhankelijk en hun uitgebreide netwerk in de sector komt zeker goed van pas. Bij hoogdringendheid voeren de monumentenwachters kleine klussen trouwens meteen zelf uit. Door gebruik van touwtechnieken geraken ze overal bij, zonder grote kosten. Ook interieurelementen met bijvoorbeeld houtworm, motten of schimmel ontsnapt niet aan hun aandacht. Meer informatie is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/monumentenwacht en www.monumentenwacht.be.  

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directiecel Erfgoed en Erfgoedsites
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directiecel Erfgoed en Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent