Ook Provincie Oost-Vlaanderen stelt haar molens open op Molendag!

zondag 29 april 2018

Zondag 29 april 2018 is het opnieuw Vlaamse Molendag en ook Provincie Oost-Vlaanderen stelt haar molens open in Zwalm, Lede, Zingem en Sint-Pauwels.

Er zijn gratis demonstraties, rondleidingen en meer. Er wordt bovendien ook aan de kinderen gedacht: in het Provinciaal Molencentrum Mola is er een gratis demonstratie koekjes bakken met biomeel gemalen in de Provinciale molens.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed: “De Provincie draagt molens al decennia lang een warm hart toe. Dit soort erfgoed kan maar blijven bestaan als het in beweging blijft en als mensen het ook appreciëren. Daarom stellen we graag onze molens open en zeker op Vlaamse Molendag mogen we niet ontbreken.”

Surf voor het volledige programma naar www.oost-vlaanderen.be/molendag.

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Walter Van den Branden Mola - het Provinciaal Molencentrum
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Walter Van den Branden Mola - het Provinciaal Molencentrum
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent