Met lokaal 3D-project ging Provincie op zoek naar handelskern van toekomst

In 2020 startte de Provincie, samen met UNIZO Oost-Vlaanderen, het Lokaal 3D-project. Het project onderzocht via drie stapstenen (Data, Denken en Doen) hoe de (handels)kernen van de toekomst er kunnen uitzien. Verschillende Oost-Vlaamse lokale besturen werkten mee aan het project dat op 31 mei 2023 werd afgerond. De resultaten en verworven inzichten zijn gebundeld in een draaiboek.

De provincie Oost-Vlaanderen telt zo'n 27 500 handelspanden en is daarmee goed voor ongeveer 23% van het Vlaamse winkellandschap. Dit landschap is continu in beweging en heeft de afgelopen jaren enkele klappen moeten incasseren. Om de toekomst van het Oost-Vlaamse winkellandschap te garanderen en meer robuust te maken, werd in 2020 het 3D-project opgestart. In zes Oost-Vlaamse steden en gemeenten (Aalst, Dendermonde, Herzele, Lokeren, Ronse en Sint-Gillis-Waas) werden cases opgestart.

Door middel van dit project hebben de projectpartners inzicht gekregen in de wereld van de smart economy. Ze kregen een antwood op de vraag welke mogelijke oplossingen en data er voorhanden zijn om het (toekomstige) economisch beleid verder vorm te geven. 

“Met het EFRO Lokaal 3D-project hebben we een eerste keer kunnen proeven van smart economy en welke rol dit kan spelen voor onze lokale besturen. Met deze kennis op zak kunnen wij als Provinciebestuur onze lokale besturen verder inspireren en ondersteunen bij de vormgeving en opmaak van hun lokaal economisch beleid. De toekomst ziet er lokaal, duurzaam en slim uit.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand

In Ronse en Dendermonde werd een proeftuin opgezet. Er werden gesprekken gevoerd met (mogelijke) private partners en participatiemomenten georganiseerd voor ondernemers. Op basis van deze gesprekken werden er twee concrete onderzoekscases gevormd.

De Provincie ging in beide steden aan de slag met slimme datastromen om meer inzicht te krijgen in het consumentengedrag. Wie komt er winkelen in deze kernen? Hoe lang verblijven zij? Kortom, wat zijn de bepalende factoren voor een winkelbezoek? Op basis van deze informatie kunnen de besturen hun beleid verder verscherpen en meer toekomstbestendig maken.

Aanvullend werd er ook een thematisch accent gelegd in beide steden. Zo werd in Dendermonde de relatie tussen het koopgedrag en het verplaatsingsgedrag onderzocht. Hoe komen de bezoekers naar de kern? Waar parkeren zij? Aanvullend werd het koopgedrag in relatie tot het woon-werkverkeer onderzocht.

Het bestuur van Ronse was vooral geïnteresseerd in het kruisvlak tussen (lokale) economie en toerisme. Welke invloed hebben beide beleidsdomeinen op elkaar? Is er kruisbestuiving of niet?  

Doorheen dit project zijn heel wat inzichten verworven. Deze zijn gebundeld in het draaiboek ‘Het EFRO 3D-project’. Deze publicatie kan je gratis downloaden.

Dit project kwam tot stand met Europese (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en Vlaamse (Fonds voor Innoveren en Ondernemen) steun, beide ter waarde van 295 760 EUR. De bijdrage van Provincie Oost-Vlaanderen bedroeg 92 425 EUR, die van UNIZO 55 455 EUR

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand
Pieter-Jan Fieremans dienst Ondernemen & Innovatie
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand
Pieter-Jan Fieremans dienst Ondernemen & Innovatie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent