Skip to Content

Met een tweede Parkbos-Erfgoedsprokkel doorheen het domein Scheldevelde in De Pinte

Op de voorlaatste dag van de Week van het Bos stelde de Provincie in De Pinte een tweede Parkbos-Erfgoedsprokkel voor. De brochure, met een toegankelijke tekst en mooie foto’s, wijst op de sporen van de geschiedenis op het domein. Het is een ideale ondersteuning bij een wandeling door het gebied.

De publicatie werd uitgegeven door het provinciebestuur in samenwerking met de lokale partners: gemeente De Pinte, Heemkring Scheldevelde en de werkgroep Erfgoed van het Parkbos. Het is al de tweede Erfgoedsprokkel over het Parkbos. Eerder dit jaar verscheen een Erfgoedsprokkel rond het kasteel Borluut in Sint-Denijs-Westrem en kasteel Grand Noble in De Pinte. Ditmaal is het domein 'Scheldevelde en de zeven dreven' in De Pinte aan de beurt.

"Als Provincie werken we samen met andere partners aan de ontwikkeling van het Parkbos. Zo zetten we onze schouders onder de versterking van de erfgoedwaarden van het gebied. Met de Parkbos-Erfgoedsprokkel-trilogie brengen we het erfgoed onder de aandacht. Elke erfgoedsprokkel laat bezoekers een ander stukje Parkbos ontdekken. Volgend jaar hopen we nog een Erfgoedsprokkel rond de kastelen van Zwijnaarde uit te brengen."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

 

Scheldevelde

Aan de oorsprong van kasteeldomein Scheldevelde lag een bebost, eerder dor gebied. De naam 'Scheldevelde' wordt dan ook voor het eerst vermeld in de 13de eeuw als naam van een uitgestrekte wastina of heide. Het was lang een onontgonnen gebied dat door de zandige bodem niet erg geschikt was voor de teelt van landbouwgewassen. De eigenaar, de Gentse Sint-Pietersabdij, richtte er wel een ontginningshoeve op, evenwel met weinig succes.

Door het gebruik van betere gewassen en efficiëntere bemesting lukte de ontginning vanaf de 18de eeuw beter. Samen met de aanleg van wegen door het Oostenrijks bewind werd het ‘veld’ verder ontgonnen, verkaveld en verbouwd. De hoevewoning werd een landhuis omgeven door een radiaal net van dreven en systematische ontginningen. De abt gebruikte het als buitenverblijf.

Van hoeve naar kasteel naar rusthuis

Met de Franse Revolutie verloor de Sint-Pietersabdij de hoeve en werd ze verkocht als nationaal goed. De familie De Potter-Surmont de Volsberghe kocht het en sloopte het landhuis ten voordele van een kasteel in laat-classicistische stijl, ontworpen door de Gentse architect Louis Minard.

Bij testament van 1858 liet Zoé Borluut-De Potter het kasteel na aan het Bureau van Weldadigheid van Nazareth om er onderdak te bieden aan 12 oude mannen en vrouwen van De Pinte onder leiding van de Zusters van Liefde. Tot vandaag zijn er de diensten van het OCMW van De Pinte en een rusthuis gevestigd.

Zeven dreven en een zevenster

De naam ‘zeven dreven’ komt van de zeven dreven die uitwaaieren van aan het kasteel Scheldeveld. Een centrale dreef leidt rechtstreeks van het kasteel naar de steenweg Gent-Oudenaarde. Centraal op die dreef ligt het strategisch punt: de zevenster, een rond punt waar aan weerszijden van de centrale dreef een ‘ganzenvoet’ terug te vinden is. Een ‘ganzenvoet’ is een stijlelement uit de barokke tuinarchitectuur en bestaat uit een driehoek van dreven die in één punt samenkomen. Dit unieke drevencomplex wil men door een aangepast beheer binnen het Parkbos goed bewaren en onderhouden zodat de drevenstructuur leesbaar blijft voor de bezoekers.

Praktisch

De Erfgoedsprokkel is gratis te verkrijgen in OCP-De Pinte, Polderbos 20, De Pinte (tijdens de openingsuren) en is ook te downloaden op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels en www.parkbos.be.

Voor bezoekers die te voet of met de fiets komen, kan de wandeling starten aan het kasteel Scheldevelde en aan het park zelf. Automobilisten kunnen hun auto kwijt op de parking De Beer op de Oudenaardsesteenweg.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent