Skip to Content

Meld je aan als hoeve- of streekproducent bij Lekker Oost-Vlaams

De consument is meer en meer op zoek naar lokale, authentieke producten. Ook de smaak en het vertrouwen in producten van bij ons spelen een cruciale rol

Wil je de consument ook met jouw Lekker Oost-Vlaams(e) product(en) laten kennismaken?

“De Provincie Oost-Vlaanderen en de Economische Raad Oost-Vlaanderen geven de lokale hoeve- en streekproducenten graag een duwtje in de rug. Op 18 april 2015 is het initiatief Lekker Oost-Vlaams gelanceerd. Bijna 4 jaar later zijn meer dan 200 hoeve- en streekproducenten aangesloten.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid

Ontdek de voordelen van Lekker Oost-Vlaams en meld je aan om (gratis) lid te worden:

  • promotie van je product(en) op www.lekkeroostvlaams.be
  • uitnodiging tot deelname aan diverse evenementen (o.a. markt Lekker Oost-Vlaams op Groentenmarkt in Gent, foodtruck Lekker Oost-Vlaams, beurzen, ...)
  • promotiemateriaal in een frisse huisstijl (o.a. affiches, postkaarten, labels, tassen, ...)
  • vormingen en infosessies voor producenten
  • gezamenlijke promotieacties
  • het afstemmen van het toeristisch aanbod op de hoeve- en streekproducten
  • de horeca stimuleren om (nog) meer met Lekker Oost-Vlaamse producten te werken

Interesse?

Neem dan gerust contact op via www.lekkeroostvlaams.be/contact.

 

Lekker Oost-Vlaams is een initiatief van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) vzw en de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid
dienst Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid
dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent