Skip to Content

Meld je aan als hoeve- of streekproducent bij het netwerk 'Lekker Oost-Vlaams'

De consument is meer en meer op zoek naar lokale, authentieke producten. Zeker nu we, in deze coronatijden, onze boodschappen steeds meer in de eigen buurt doen. Ook de smaak en het vertrouwen in producten van bij ons spelen een cruciale rol. Hoeve- of streekproducenten die de consument ook met Lekker Oost-Vlaams(e) product(en) willen laten kennismaken, kunnen zich nog altijd gratis aanmelden bij het netwerk 'Lekker Oost-Vlaams'.

"De Provincie Oost-Vlaanderen en de Economische Raad Oost-Vlaanderen geven de lokale hoeve- en streekproducenten graag een duwtje in de rug. Na 5 jaar zijn al meer dan 200 hoeve- en streekproducenten aangesloten. Via het netwerk houden we de producenten ook op de hoogte van coronasteunmaatregelen voor ondernemers."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland en voor EROV

Netwerk 'Lekker Oost-Vlaams'

Lid worden van 'Lekker Oost-Vlaams' is gratis en heeft tal van voordelen:

  • promotie van product(en) op www.lekkeroostvlaams.be.
  • uitnodiging tot deelname aan diverse evenementen (o.a. beurzen, foodtruck 'Lekker Oost-Vlaams', ...).
  • promotiemateriaal in een frisse huisstijl (o.a. affiches, postkaarten, labels, tassen, ...).
  • vormingen en infosessies voor producenten.
  • gezamenlijke promotieacties.
  • het afstemmen van het toeristisch aanbod op de hoeve- en streekproducten.
  • de horeca stimuleren om (nog) meer met Lekker Oost-Vlaamse producten te werken.

Interesse?

Neem contact op via www.lekkeroostvlaams.be/contact.

Steunmaatregelen voor ondernemers in coronatijden

Ondernemers die op zoek zijn naar extra ondersteuning voor hun bedrijf kunnen de webpagina ‘Ondernemen in tijden van corona’ raadplegen. Deze bundelt de meest actuele info.

Lekker Oost-Vlaams is een initiatief van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) vzw en de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland en voor EROV
Lekker Oost-Vlaams
Dienst Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland en voor EROV
Lekker Oost-Vlaams
Dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent