Melanie Hardeman (11 jaar) wint avontuur in toren Sint-Hermeskerk

Tip voor trip met kids tijdens regenachtige dagen

Melanie Hardeman uit Ronse (11 jaar) is de winnaar van de wedstrijd ‘Gevraagd: monumentenwachter in wording’ van het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename. Zij en haar vriendjes zullen hun stad op een wel heel bijzondere manier leren kennen. Ze mogen mee met de monumentenwachters van de Provincie Oost-Vlaanderen tot helemaal boven in de toren van de Sint-Hermeskerk. 

Melanie won dit spannende avontuur door in de tentoonstelling ‘Oude Liefde. Zorgen voor erfgoed’ zoals een echte monumentenwachter een dak te beklimmen. Deze expo en bijbehorend kinderpakket worden nu verlengd zodat ook andere kinderen hun kans kunnen wagen.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed: “Het is 208 treden naar de rondgang van de 12de eeuwse Sint-Hermestoren op 68 meter boven de grond. Bij helder weer zie je zelfs Frankrijk. De kerk van Ronse is sinds 1993 aangesloten bij Monumentenwacht en het is binnenkort weer tijd voor de inspectie van de staat van het monument. We willen belangstelling en enthousiasme voor erfgoed van jongsaf aan aanwakkeren, zeker nu de Provincie Oost-Vlaanderen sterk inzet op onroerend erfgoed. ”

 

De mama van Melanie: “Wij zijn met onze twee dochters van 10 en 11 jaar naar het Erfgoedcentrum geweest. Het was heel boeiend om te zien hoe men voor monumenten zorgt. En ook voor de kinderen was het een fijne ervaring, want ze konden verschillende dingen doen in de tentoonstelling. O.a. zoals een echte monumentenwachter op een dak klimmen en daardoor hebben ze deze wedstrijd gewonnen. Dat is super, we kijken er echt naar uit om eens mee te gaan met Monumentenwacht in de kerk van Ronse. De rondgang van de toren schijnt spectaculair te zijn”. 

Ook zin? Goed nieuws: de tentoonstelling met bijbehorend kinderprogramma en wedstrijd is gratis toegankelijk en verlengd tot en met Open Monumentendag op zondag 9 september 2018. Volwassenen en kinderen ontdekken er samen op een interactieve manier hoe vrijwilligers en overheden zorgen voor het onroerend, varend en archeologisch erfgoed van onze provincie. Je kruipt er in de huid van monumentenwachter, archeoloog en molenaar. 

Tentoonstelling “Oude Liefde. Zorgen voor erfgoed”, in het Provinciaal Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1, 9700 Oudenaarde (Ename), open van donderdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur, gratis toegang.

Contacteer ons
Els Otte transversale cel cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Els Otte transversale cel cultuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent