Skip to Content

Meerjarenplan 2020-2025 van Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen stelt met trots voor: het meerjarenplan 2020-2025. 

Ambitieus aan de slag met de nieuwe realiteit is het credo van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. We willen over alle beleidsdomeinen heen een frisse wind door de organisatie laten waaien. Als overheid willen we uitblinken in wat we doen en zijn we niet te beroerd om gedurfde beslissingen te nemen.

We focussen op die zaken waar de Provincie een meerwaarde betekent: bovenlokale takenbehartiging, ondersteunende taken op verzoek van andere overheden en initiatieven met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio. De Provincie is een belangrijke partner van steden en gemeenten.

Het meerjarenplan zet in op acht speerpunten: onderwijs, economie, integraal waterbeleid, toerisme, mobiliteit, klimaat, ruimte en recreatiedomeinen. Deze speerpunten schetsen de prioriteiten van ons beleid.

In bijlage kan je de toelichting van elke gedeputeerde voor hun beleidsdomeinen raadplegen en kan je het meerjarenplan lezen.

Contacteer ons
Beleidsverantwoordelijke Eerste gedeputeerde Kurt Moens
Beleidsverantwoordelijke Eerste gedeputeerde Kurt Moens
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent