Skip to Content

Martine Verhoeve volgt Geert Versnick op als Oost-Vlaams gedeputeerde

Geert Versnick nam ontslag als gedeputeerde. De provincieraad van Oost-Vlaanderen besliste op 4 oktober 2017 over zijn opvolging.

Geert Versnick wordt als gedeputeerde opgevolgd door Martine Verhoeve (Open Vld) uit Mariakerke. Voortaan heeft Oost-Vlaanderen dus twee vrouwelijke gedeputeerden.

Martine Verhoeve is bevoegd  voor:

  • Buitenlandse betrekkingen en Europese projecten
  • Economie en POM
  • ICT en e-Gov
  • Juridische aangelegenheden
  • Ruimtelijke planning

Als provincieraadslid werd Geert Versnick opgevolgd door Yoeri Note uit Gent. Het nieuwe raadslid legde tijdens de raadzitting de eed af. 

 

 

Contacteer ons
Martine Verhoeve gedeputeerde, Provincie Oost-Vlaanderen
Yoeri Note provincieraadslid
Martine Haegens adviseur, Provincie Oost-Vlaanderen - Griffie
Martine Verhoeve gedeputeerde, Provincie Oost-Vlaanderen
Yoeri Note provincieraadslid
Martine Haegens adviseur, Provincie Oost-Vlaanderen - Griffie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent