Skip to Content

Logistiek in de sierteeltsector: vaststellingen en aanbevelingen

Onderzoek in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen

Zijn optimalisatie en kostenbesparing mogelijk bij de organisatie van de logistiek in de sierteelt? POM Oost-Vlaanderen lijstte mogelijke acties op die de logistiek in de sierteelt, op korte en lange termijn, efficiënter kunnen maken.

Raadpleeg de resultaten van het onderzoek in de studie ‘Logistiek in de sierteeltsector. Vaststellingen en aanbevelingen voor Oost-Vlaanderen’.

Logistiek in de sierteelt

Logistiek vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering in de sierteeltsector en zorgt ervoor dat producten hun weg vinden naar afnemers.

Gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor Landbouw en Plattelandsbeleid: "Uit literatuurstudie en interviews bij stakeholders blijken samenwerking, bundeling van goederenstromen en digitalisering belangrijke werkthema’s te zijn. Het is daarbij niet noodzakelijk om met een eigen initiatief te starten. Sierteeltbedrijven kunnen ook aansluiten bij bestaande initiatieven, zoals Belbex, PlantsOnCloud, PePlan." 

Door een goede kennis van de logistieke kost, kunnen telers overtuigd worden van een andere organisatie van het transport. Digitalisering zal hierbij in de toekomst hulp bieden, bijvoorbeeld met behulp van een digitaal logistiek platform. Logistieke online platformen zoeken optimalisaties bij het vervoer van vrachten.

"Op basis van de uitgevoerde interviews is er geen draagvlak voor een nieuw fysiek, logistiek depot in Oost-Vlaanderen. Een thematisch bedrijventerrein voor de sierteeltsector in Oost-Vlaanderen lijkt wel een interessante piste om meer in detail uit te werken. In eerste instantie kan overwogen worden om een digitaal bedrijventerrein op te richten in de vorm van een website, waar alle info over sierteeltkennis wordt verzameld.", aldus gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Economie en POM.

Studiedag logistiek en digitalisering in de sierteelt

Noteer ook 4 december 2018 om 16 uur in de agenda. In het Proefcentrum voor Sierteelt worden de resultaten van het onderzoek voorgesteld en geven sprekers uit de sector hun mening over mogelijkheden in de logistiek en digitalisering in de sierteeltsector. Meer informatie over het volledige programma volgt later.

Het onderzoek ‘Logistiek in de sierteeltsector. Vaststellingen en aanbevelingen voor Oost-Vlaanderen’ werd uitgevoerd door POM Oost-Vlaanderen in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening AVBS.

Contacteer ons
Alexander Vercamer gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en Plattelandsbeleid
Martine Verhoeve gedeputeerde bevoegd voor Economie en POM
Alexander Vercamer gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en Plattelandsbeleid
Martine Verhoeve gedeputeerde bevoegd voor Economie en POM
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent