Liturgisch textiel Sint-Bartholomeuskerk Vinkt wordt gereinigd

Maak het mee op 24, 25 en 26 november 2017

Kerkfabriek Vinkt, POLS & Erfgoedcel Leie Schelde, de Provincie Oost-Vlaanderen en vrijwilligers slaan de handen in elkaar om het liturgisch textiel van de Sint-Bartholomeuskerk te reinigen.

Op 24, 25 en 26 november 2017 kan je hen aan het werk zien in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Oudenaarde (Ename) tijdens een driedaagse workshop. 

De pers is eveneens welkom. 

Stofzuigen

De textiellades van de sacristie werden met hun kostbare inhoud overgebracht naar de quarantaineruimte van het Provinciaal Erfgoedcentrum. Daar kregen ze een anoxiebehandeling om alle insecten te doden.

Op de drie kijkdagen zullen de lades, de kazuifels en het ander liturgisch textiel deskundig gestofzuigd worden en een conserveringsbehandeling ondergaan. Een team van erfgoed- en depotconsulenten wordt hiervoor versterkt met enthousiaste vrijwilligers. Al het textiel gaat eind 2017 terug naar de kerk van Vinkt.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed

De driedaagse workshop is het orgelpunt van een samenwerking tussen de vrijwilligers inventarisatie religieus erfgoed, de erfgoedzorgers van Vinkt, de interieurwachters van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen, de erfgoedconsulenten van de Provincie en POLS & Erfgoedcel Leie Schelde. 

​Wanneer: 24, 25 en 26 november 2017, 10-17 uur
Toegang is gratis.

Erfgoed en wetenschap. Dat klikt!

Op 26 november 2017 kan je in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename deelnemen aan de quiz ‘Erfgoed en wetenschap? Dat klikt!’ naar aanleiding van de Dag van de Wetenschap, een organisatie van de Vlaamse overheid en gecoördineerd door Technopolis. De vragen van de quiz loodsen je doorheen de tentoonstelling ‘Oude liefde. Zorgen voor erfgoed’ en langs het atelier waar het kerktextiel van Vinkt onder handen genomen wordt. De winnaar ontvangt een fraai erfgoed-boekenpakket.

26 november 2017, 10  – 17 uur
Toegang en deelname aan de quiz is gratis.

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Erfgoed Els Otte, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Erfgoed Els Otte, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent