Skip to Content

Licht op groen voor aanleg fietssnelweg F423 tussen Kaprijke en Assenede

De Provincie Oost-Vlaanderen verkreeg een omgevingsvergunning voor de aanleg van de fietssnelweg tussen de Wauterstraat in Kaprijke en de dorpskern van Bassevelde. Als alles verder volgens plan verloopt, kunnen de werken voor de aanleg van het tracé van 2,6 kilometer dit najaar al van start gaan. Op die manier zal de Provincie één van de laatste missing links wegwerken op de fietssnelweg F423, die Eeklo met Zelzate verbindt via Kaprijke en Assenede.

Het was Vlaams Minister Demir, bevoegd voor Omgeving, die recent de knoop doorhakte na een lange procedureslag.

Al in 2018 verkreeg de Provincie een vergunning voor de aanleg van de fietssnelweg. Enkele omwonenden en landbouwbedrijven die actief zijn op de percelen langs het tracé van de fietssnelweg stelden beroep in. De toenmalige Minister voor Omgeving verleende in beroep de vergunning met een aantal bijkomende voorwaarden. De minister werd echter teruggefloten door de Raad voor Vergunningsbetwistingen eind 2020, en moest haar huiswerk opnieuw maken.

Minister Demir volgde uiteindelijk op 23 maart 2021 de Provincie Oost-Vlaanderen. Ze verleende de vergunning zoals die initieel was aangevraagd door de Provincie in 2018. Ook de gemeentebesturen van Kaprijke en Assenede konden zich van in het begin vinden in de plannen van de Provincie. Ze hielden vast aan de gunstige adviezen die ze al bij de vergunningsaanvraag in eerste aanleg in 2018 verleenden.

"Ik ben blij dat de voltooiing van de fietssnelweg tussen Eeklo en Zelzate eindelijk opnieuw in het vizier komt. Fietsers kunnen zich via de F423 veilig, comfortabel en snel verplaatsen tussen het Meetjesland en het Gentse Havengebied, op weg naar school of het werk. Door deze belangrijke missing link weg te werken, hopen we om nog meer mensen in de regio voor de fiets te doen kiezen!"

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De fietssnelweg tussen Eeklo en Zelzate volgt het tracé van de voormalige spoorweg OL55A, die voor een groot deel dwars door landbouwgebied loopt. Op het deeltraject tussen de Wauterstraat en de dorpskern van Bassevelde zullen veeroosters worden ingewerkt. Die werden elders in Kaprijke ook al met succes toegepast op de F423. De roosters zorgen ervoor dat vee enkel op bepaalde plaatsen de fietssnelweg kan oversteken. Anderzijds worden gebruikers van de fietssnelweg door de veeroosters attent gemaakt op de aanwezigheid van vee. Ze kunnen de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen en hun snelheid aanpassen. Zo wordt bij de inrichting van de fietssnelweg rekening gehouden met het landbouwkarakter van de omgeving.

Belangrijke horde richting voltooiing van de F423

Na de beslissing van Minister Demir heeft het provinciebestuur nu een uitvoerbare vergunning in handen en komt de eigenlijke uitvoering van de werken eindelijk terug in het vizier. De ambitie is om nog deze zomer de werken aan te besteden, zodat de schop dit najaar de grond in kan. In het najaar van 2022 kan er dan worden gefietst.

Daarnaast zijn er op de F423 nog twee knelpunten die momenteel verder worden bestudeerd: 

  1. de verwezenlijking van een veilige, conflictloze oversteek van de E34 in Kaprijke, waarvoor een fietstunnel in ontwerp is;
  2. de aansluiting tussen deze fietssnelweg F423 in Zelzate met de F40 in het Gentse havengebied en met de F424 langs spoorlijn L55 naar Zeeuws-Vlaanderen (Sas van Gent, Terneuzen) waarvoor in 2021 het studiewerk start.  
Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobilieit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobilieit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent