Skip to Content

Leerlingen Richtpunt Eeklo bouwen kasten voor AZ Alma

In Richtpunt campus Eeklo zijn vandaag de eerste kasten voorgesteld die de leerlingen uit het zesde en zevende jaar houtbouw hebben gemaakt in opdracht van AZ Alma. Via het project ‘Jongeren bouwen voor jongeren’ bouwen de leerlingen 110 kasten en verplaatsbare units over een periode van twee schooljaren. De meubels zijn bestemd voor een nieuw paviljoen van AZ Alma, waar de dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie Timanti een thuis krijgt.

Timanti

AZ Alma startte in 2019 met de dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. De werking van Timanti - genoemd naar het Finse woord voor diamant - is nu verspreid over het ziekenhuis en het Almahuis. Om een centrale plaats voor de behandeling te realiseren, is AZ Alma gestart met de bouw van een nieuw paviljoen dat begin 2022 af moet zijn. Het biedt plaats aan 12 patiënten.

Jongeren bouwen voor jongeren

Voor de inrichting van het paviljoen, en meer bepaald een deel van het meubilair, werd een samenwerking opgezet tussen AZ Alma en Richtpunt campus Eeklo. Zo kwam het project ‘Jongeren bouwen voor jongeren’ tot stand. Gedurende twee schooljaren, 2020-2021 en 2021-2022, werken de leerlingen houtbouw uit het zesde en zevende jaar aan de realisatie van de kasten.

“Als provinciaal schoolbestuur investeren wij voortdurend in onze scholen. Voor een STEM-school als Richtpunt campus Eeklo is het uitermate belangrijk om steeds mee te zijn met de nieuwste technieken. Dat onze leerlingen dit resultaat behalen in volle coronaperiode is knap. Meer nog, ze zijn er zelfs in geslaagd om een nieuwe montagetechniek meteen in te zetten voor dit maatschappelijk relevant en waardevol project.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

Waardevolle praktijkervaring

Voor de leerlingen van Richtpunt campus Eeklo is het project een opportuniteit om vanuit hun opleiding een bijdrage te leveren aan de zorg voor hun leeftijdsgenoten. Bovendien is een reëel bouwproject met alle bijbehorende stappen (besprekingen, productkeuze, uitvoeringsontwerp, plaatsing, …) een mooie praktijkervaring en een goede voorbereiding op hun latere loopbaan.

“We vinden het bijzonder waardevol dat dit project mee wordt gerealiseerd door jongeren uit dezelfde generatie als onze twaalf patiënten. Bovendien staat de school open voor onze, niet altijd eenvoudige, eisen en wordt daaraan perfect voldaan.”

Fritz Defloor, directeur zorgondersteunende diensten AZ Alma

110 stuks

De leerlingen maken in totaal 110 kasten en verplaatsbare units in plaatmateriaal. De eerste vijftig modules staan klaar om te vertrekken, terwijl de overige volgend schooljaar worden opgeleverd. De leerlingen werken aan de hand van een basismodule waarop diverse varianten zijn uitgewerkt. Zo ontstaat een modulair systeem dat kan wijzigen naargelang van de behoeften van de gebruikers.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Jan Van Dessel directeur Richtpunt Eeklo
Marc Van Hulle Manager PR & communicatie AZ Alma
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Jan Van Dessel directeur Richtpunt Eeklo
Marc Van Hulle Manager PR & communicatie AZ Alma
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent