Leerlingen provinciale school restaureren authentieke deportatiewagon

Op maandagochtend 25 september was er een spectaculair schouwspel te zien aan het executieoord van Rieme-Oostakker. De deportatiewagon, die daar staat als herinnering aan WO II, werd opgetakeld en vervoerd naar Richtpunt campus Ninove-Zottegem locatie Zottegem. Daar zullen leerlingen van de derde graad schrijnwerk en interieur, en carrosserie en spuitwerk de wagon restaureren onder begeleiding van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen en met hulp van een gespecialiseerde aannemer.

“Het is absoluut een troef op meerdere vlakken dat de leerlingen van onze provinciale secundaire STEM-school in Zottegem de kans krijgen om hun vak te leren op echt erfgoed. Zo draaien ze mee in de echte wereld, en zullen ze nog lang de resultaten van hun werk kunnen zien en delen. Ze zijn heel enthousiast en geïnteresseerd!”

Kurt Moens, gedeputeerde voor Onderwijs 

“Dit is een mooi voorbeeld van de veelzijdige rol van onze Monumentenwacht. Na hun inspectie was duidelijk welke werken er precies nodig waren aan de deportatiewagon, en stelden ze samen met onze dienst Patrimonium een team samen waardoor de wagon deskundig, voordelig, en in een win-win-situatie, gerestaureerd zal worden.”

An Vervliet, gedeputeerde voor Erfgoed

Authentiek relict van meer dan 100 jaar oud

De deportatiewagen van het executieoord Rieme-Oostakker is een heel authentieke Belgische treinwagon die al dateert van voor de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte de Duitse bezetter deze wagon om Belgische burgers te vervoeren naar een concentratiekamp in Duitsland of Oost-Europa. Sommigen werden echter ook voor sluikpers, spionage, sabotage of andere verzetsdaden ter dood veroordeeld en terechtgesteld, eerst in Rieme en daarna in Oostakker. Later kwam er een herdenkingsoord op de executieplek in Oostakker. Daar kreeg ook de wagon van de NMBS zijn plaats.

Restauratie door enthousiaste scholieren

Monumentenwacht Oost-Vlaanderen inspecteerde de wagon. Uit die inspectie bleek dat de wagon enerzijds nog in heel authentieke staat is, maar anderzijds ook dringend aan restauratie toe is. Het schilderwerk is verweerd waardoor het hout rot en bepaalde metalen onderdelen vertonen roest.

De scholieren zullen dit schooljaar leren over de wagon, zijn geschiedenis en onderdelen. Onder deskundige begeleiding van Monumentenwacht nemen ze de wagon onder handen. Waar nodig zal een gespecialiseerd aannemer worden ingeschakeld. Tijdens de restauratie wordt zoveel mogelijk van het oorspronkelijke materiaal behouden. Het einde van de werken wordt voorzien tegen het najaar van 2024. De wagon zal dan een van de wonderlijke plekken worden in de nieuwe groenpool Wonderwoud in Oostakker.

Meer over het executieoord Rieme-Oostakker

Het executieoord Rieme-Oostakker herontdekken? Lees de gratis Erfgoedsprokkel van de Provincie via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent