Lebbeke en Maarkedal ontvangen subsidies voor uitbouw tragewegennetwerk

De Provincie Oost-Vlaanderen wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen gebruik te maken van het tragewegennetwerk. De gemeenten Lebbeke en Maarkedal ontvangen subsidies van de Provincie voor de uitbouw van hun trage wegen.

Trage wegen zijn buurtwegen, jaagpaden, voetwegen en kerkwegels voor niet-gemotoriseerd verkeer. De Provincie ondersteunt lokale besturen bij de (her)aanleg van trage wegen, de plaatsing van signalisatie die het tragewegentraject voor de gebruiker kenbaar maakt, de opmaak van tragewegenkaarten en de groenaanleg langs trage wegen.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het tragewegennetwerk. Daarom ondersteunen we gemeenten bij de heraanleg van trage wegen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Lebbeke ontvangt subsidies van de Provincie voor meerdere projecten:

  • de aanleg van een trage weg langs de Waaitjesstraat (BW 23) en de herstelling van buurtweg 284 en buurtweg 62. Hiervoor krijgt de gemeente een subsidie van 40 000 EUR.
  • de aanleg van een trage verbinding tussen de parking van het sportcentrum (Koning Albert I-straat 124) en de Stadionstraat over de sportsite. Voor dit project voorziet de Provincie een subsidie van 9 902,64 EUR.
  • de aanleg van een trage weg tussen het Sociaal Huis (Brusselsesteenweg 47) en het Woonzorgcentrum Hof ter Veldeken (Flor Hofmanslaan 8). De gemeente krijgt voor dit project een subsidie van 2 662 EUR.

Maarkedal wil een trage weg heraanleggen, namelijk voetweg 96 - Kaperij, bosweg in het Burreken ter verbinding met het geboortebos enerzijds en Heidestraat anderzijds. De gemeente ontvangt voor dit project een subsidie van 4 622,34 EUR van de Provincie. 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Carolina De Winne dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Carolina De Winne dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent