Landschapspark in Provinciaal domein Puyenbroeck verkozen tot beste publieke ruimte

Provincie Oost-Vlaanderen heeft met de herinrichting van het landschapspark in Provinciaal domein Puyenbroeck de Prijs Publieke Ruimte 2023 gewonnen. In de categorie 'landelijke projecten' haalde het landschapspark in domein Puyenbroeck in Wachtebeke het voor het Hooghof in Zellik en de Erfgoedwandeling in Scherpenheuvel-Zichem.

"In het domein werden het bloemenpark en het dierenpark, de twee centraal gelegen oude attractiepunten, omgevormd tot een Landschapspark van zo’n vijftig hectare groot. Vanaf de hoofdingangen worden bezoekers via nieuwe paden en routes naar een avontuurlijk belevingslandschap gelokt. Een hedendaagse, groene omgeving waar attractieve beleving en duurzaam beheer hand in hand gaan. Deze prijs is dan ook een mooie bekroning voor het geleverde werk!"

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor recreatiedomeinen

Landschapselementen en expedities

Het uitgangspunt bij de herinrichting was het creëren van een nieuw belevings- en ervaringslandschap met heuvels, microreliëf en waterpartijen, en een hoge natuurwaarde. De hele parkzone is aantrekkelijker gemaakt voor alle bezoekers. Vanaf de hoofdingang nabij het bezoekerscentrum loopt een comfortabel wandelpad in beton langs grotere landschapselementen die dienen als herkenningspunten. Nieuw aangeduide, uitgestrekte struinroutes of ‘Expedities’ van ongeveer vijf kilometer lang voor het hele gezin zorgen voor alternatieve ontdekkingstochten over onverharde paadjes. Een tweehonderdtal inheemse bomen zijn aangeplant ter ondersteuning van het nieuwe parklandschap. Enkel een paar hoge booghagen en een grote begroeide pergola zijn overgebleven relicten van het verdwenen bloemenpark. Een nieuw groenbeheerplan stuurt de ontwikkeling van het landschap de komende twintig jaar.

Dieren

Het ‘Levend Erfgoedpark’ is mee opgenomen in het nieuwe landschap en geëvolueerd naar een meer ervaringsgerichte inrichting. De dieren zitten minder in kleine hokken, maar maken deel uit van het parklandschap. De omheiningen zijn omgevormd naar een lage schapendraad met avontuurlijke doorgangen. In de weides zorgen bomen, boomstammen , hoogteverschillen, water en groene oevers voor een hogere belevingswaarde. Middenin het dierenpark zijn een blotevoetenpad, een grote hondenlosloopzone en hondenzwemzone aangelegd.

Duurzaamheid

Het geheel is een mooi voorbeeld van de creatie van nieuwe natuur met een grote recreatie- en belevingswaarde en een sterk klimaatbestendige aanpak. Voorbeelden van circulariteit zijn de gerecycleerde Klimkabouter, de metalen uitkijktoren en het gebruik van vermalen beton van de afbraak als onderfundering voor de paden. Alle hoogteverschillen in het landschap zijn aangelegd met een gesloten grondbalans. Een aantal diersoorten wordt ingezet voor de begrazing van het nieuwe park. Er is bewust niet in verlichting voorzien.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Arnoud De Coen dienst Patrimonium
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Arnoud De Coen dienst Patrimonium
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent