Lancering ‘Route Europa’ - educatief verkiezingsspel voor 16-18 jarigen

Op donderdag 11 januari werd het 'Route Europa'-verkiezingsspel gelanceerd op de IVG-school in Gent. Het spel laat leerlingen uit de derde graad kennismaken met Europa en de belangrijkste Europese thema’s. Met de Europese verkiezingen aan de horizon wil Europa Direct Oost-Vlaanderen hen warm maken voor de Europese verkiezingen op 9 juni, want ook 16-jarigen mogen gaan stemmen.

Het initiatief maakt jongeren uit de derde graad van het middelbaar onderwijs op een speelse wijze vertrouwd met de cruciale Europese beleidsthema’s, de werking van de Europese instellingen en de betekenis van de Europese verkiezingen.

Het startschot van ‘Route Europa’ vond op donderdagmorgen 11 januari plaats op de IVG-school in Gent. De leerlingen maakten als eerste kennis met dit innovatieve verkiezingsspel. Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese samenwerking, sloot de inspirerende ochtend gevuld met leerzame ervaringen af.

“Met 'Route Europa' krijgen de jongeren spelenderwijs de nodige informatie om hun stemrecht op een slimme en nuchtere manier te gebruiken bij de komende Europese verkiezingen. Kortom, een fijne manier om hen op jongere leeftijd al te engageren voor de belangrijke verkiezingsthema’s.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese Samenwerking

Europa Direct Oost-Vlaanderen biedt alle secundaire scholen in de provincie de kans om ‘Route Europa’ kosteloos te downloaden en/of te ontlenen via hun platform.

Het initiatief betrekt jongeren op een interactieve en boeiende manier bij de essentiële aspecten van de Europese politiek en moedigt hen aan om actief deel te nemen aan het democratische proces.

Route Europa kwam tot stand in samenwerking met het Belgische Europa Direct netwerk, Europahuis Ryckevelde, het Verbindingsbureau van het Europees Parlement in België en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België.

Meer info: Route Europa

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese Samenwerking
Vanessa Schockaert Europa Direct Oost-Vlaanderen
Verkiezingsspel Route Europa
Om jongeren te helpen om bedachtzaam en geldig te stemmen werd dit spel ontwikkeld
Provincie Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese Samenwerking
Vanessa Schockaert Europa Direct Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent