Laatste kans om in te schrijven voor de groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas

Laatste kans om in te schrijven voor de groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas

Al meer dan 53 000 inschrijvingen

Meer dan 53 000 gezinnen en bedrijven schreven zich in voor de zesde groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen en gaan dus voor goedkopere én groene energie.

"53 000 is een mooi getal, maar hoe groter de groep geïnteresseerden, hoe groter de korting op de energierekening. We willen dus nóg meer Oost-Vlamingen over de streep trekken om zich in te schrijven", aldus gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor energie. "Vorig jaar noteerden we besparingen van meer dan 200 euro en inschrijven is volledig vrijblijvend. Het zijn de laatste dagen, grijp dus nu die kans!"

Inschrijven kan nog tot en met woensdag 8 februari 2016 op www.samengaanwegroener.be. Op donderdag 9 februari vindt de veiling plaats.

Hoe verloopt de veiling?

Op 9 februari wordt een startprijs ingesteld, gebaseerd op de gemiddelde marktprijs. Het is dan aan de leveranciers om een beter bod uit te brengen. De leverancier die het scherpste tarief biedt, wordt geselecteerd. Vervolgens worden duidelijke afspraken gemaakt om de overstap voor alle klanten vlot te laten verlopen.

Na de veiling

Ten laatste op 16 maart krijgt elke deelnemer een persoonlijk aanbod voor een nieuw energiecontract van één jaar. Wie het voorstel aantrekkelijk genoeg vindt, kan probleemloos overstappen naar de winnende leverancier. Je beslist ten laatste op 21 april 2017.

Meer info?

Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be
www.samengaanwegroener.be

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor energie, Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
Peter Hertog gedeputeerde voor energie, Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent