Laatste kans groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas

De groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas van Provincie Oost-Vlaanderen is opnieuw een groot succes. Meer dan 62 500 geïnteresseerden schreven zich in. ENGIE Electrabel is als winnende leverancier uit de veiling gekomen. Je hebt tot en met 30 april tijd om jouw persoonlijk aanbod te accepteren. Wie zich nog niet inschreef, kan dat alsnog doen.

"Stap dus vandaag nog over, want dit uw laatste kans!", benadrukt gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Energie. "Al meer dan 34 000 deelnemers gingen in op hun persoonlijk aanbod en sloten een nieuw groen en voordelig energiecontract af. Hiervan zijn er 10 679 of 31% van een grijs contract naar een groen contract overgestapt. Dit is goed voor een CO2-besparing van 16 304 ton. De groene contracten van de groepsaankoop zijn vrijwel de goedkoopste in de markt. Een gezin met een combinatiecontract voor elektriciteit en gas bespaart gemiddeld 347 EUR (*). Een bedrijf bespaart gemiddeld 540 EUR (*)."

Persoonlijk aanbod

De meeste deelnemers ontvingen enkele weken geleden per e-mail hun persoonlijk aanbod. Hiermee kunnen ze gemakkelijk online overstappen. Deelnemers die zich via een loket bij de gemeente of Provincie hebben ingeschreven, kregen hun aanbod per brief en kunnen voor hun overstap opnieuw bij het loket terecht.

Deelnemers die geen aanbod ontvingen, kunnen contact nemen via het gratis nummer 0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 20 uur) of een e-mail sturen naar groenestroom@oost-vlaanderen.be.

Alsnog meedoen?

Wie zich alsnog wil inschrijven, kan dat doen tot en met 30 april op www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop of via het gratis nummer 0800 76 101.

Hoe groen is het contract?

Elke Oost-Vlaming kan via de nieuwe groencheck van de VREG nagaan vanwaar zijn groene stroom afkomstig is. Zie http://www.vreg.be/nl/controleren-hoe-groen-uw-stroom-groencheck

 

(*) De gemiddelde besparing is berekend ten opzichte van een gewogen gemiddelde energieprijs die de vijf grotere energieleveranciers (ENGIE Electrabel, Eni, Essent, Lampiris, Luminus) momenteel vragen voor een vergelijkbaar energieaanbod. Kosten voor netwerken, distributie en belastingen zijn hier niet in meegewogen, omdat deze voor alle energiecontracten bij alle leveranciers gelijk zijn en niet door een leverancier kunnen worden beïnvloed.

 

 

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Energie
Joke Batsleer dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Energie
Joke Batsleer dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent