Kruiskoutermolen Erpe-Mere viert eeuwfeest met Erfgoedsprokkel

Op Open Monumentendag, zondag 10 september, stelde Provincie Oost-Vlaanderen haar 56ste Erfgoedsprokkel voor, deze keer over de Kruiskoutermolen van Erpe-Mere. De molen viert dit jaar zijn 100ste verjaardag op de locatie in Mere en kreeg daarom speciale aandacht in het weekend van Open Monumentendag . 

Feestjaar

Sinds 1923 staat de Kruiskoutermolen opgesteld in Mere. Dit jaar is het dus 100 jaar geleden dat deze molen vanuit Nieuwerkerken (Aalst) met 44 karrenvrachten verhuisde naar Mere. Een eeuw pronkende wieken in Erpe-Mere moest dan ook worden gevierd. In het voorjaar deed men dit al aan de hand van een tentoonstelling in het Ontmoetingscentrum. De fotowedstrijd leverde prachtige foto’s van de Kruiskoutermolen op. Daarnaast werd er voor deze gelegenheid een molenfietsroute uitgewerkt langs deze windmolen, maar ook langs de verschillende watermolens in de streek.

Met hart en ziel

Het thema dit jaar van Open Monumentendag was ‘Met hart en ziel’. De molen en het molenaarsambacht zijn een mooi voorbeeld van hoe onroerend en roerend (immaterieel) erfgoed vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

“Een oprechte dankjewel aan de vrijwillige molenaars. Niet alleen deze van de Kruiskoutermolen, maar ook van alle andere molens die Oost-Vlaanderen rijk is. Zonder hen zou het molenambacht onherroepelijk verloren gaan. Door zich ‘met hart en ziel’ in te zetten voor ons molenpatrimonium dragen zij bij aan een duurzame toekomst van ons onroerend erfgoed, maar ook aan een dynamisch behoud van het molenambacht. Zij zorgen ervoor dat de molen letterlijk en figuurlijk blijft draaien.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

56ste Erfgoedsprokkel

100 jaar Kruiskoutermolen verdient ook een Erfgoedsprokkel als verjaardagscadeau. De publicatie vertelt niet alleen de geschiedenis van de molen op het grondgebied van de gemeente Erpe-Mere, maar ook de rijke voorgeschiedenis in Nieuwerkerken (Aalst). Daar stond hij vermoedelijk al  opgesteld van voor 1370. De oudste fysieke getuige van de molen op deze locatie is het bestaande klauwijzer van de achtermolen. Hierop staat het jaartal 1632 en de initialen van de smid (LSB) vermeld.

Ook andere molenelementen en opschriften geven geheimen prijs over de geschiedenis van de molen. En natuurlijk wordt er ook de nodige aandacht besteed aan de opbouw en de werking van deze molen.

De Erfgoedsprokkel ‘Kruiskoutermolen Mere’ ligt gratis ter beschikking bij de dienst Toerisme van Erpe-Mere. Je kan de Erfgoedsprokkels ook downloaden via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

De molen is altijd gratis te bezoeken op Open Monumentendag, de Vlaamse en de Oost-Vlaamse Molendag of na afspraak via [email protected]. Tijdens de draaidagen (voor kalender zie www.windmolens.be/mere/) zijn de molenaars aanwezig.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele De Cocker dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele De Cocker dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent