Skip to Content

Kruishoutemse leerlingen op de bres voor meer energie-efficiëntie

Provincie Oost-Vlaanderen daagt 140 leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar in Kruishoutem uit om te kiezen voor meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Met het ‘EUnergietjesspel’ gaan ze de strijd aan om van Kruishoutem de meest energie-efficiënte gemeente van Oost-Vlaanderen te maken.

Bespaar ‘EUnergietjes’ en wordt EUnergie idool

Elke klas krijgt een rugzak vol ‘EUnergietjes’. Dat zijn energievreters die de kinderen kunnen besparen door activiteiten rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie tot een goed einde te brengen. Zo worden ze dé EUnergie-idolen’ van Europa en dat verdient een EU-medaille.

“Kinderen warm maken voor Europa en al spelenderwijs laten kennismaken met wat Europa betekent voor hen en doet in hun buurt, dat is de opzet van het Informatiepunt Europa Direct en het Provinciaal EFRO contactpunt. De gemeente Kruishoutem is actief in het Europees project ZOVER (Zuid-Oost-Vlaams Energie Reductieproject) en speelt met de energiecampagne ‘Kruishoutem K-EI-HARD een voortrekkersrol op het vlak van groene energie. Kruishoutem is dan ook voor ons de ideale gastheer om deze activiteit te organiseren.”, aldus gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Europese samenwerking.

Samenwerking met Europese projecten

Voor deze activiteit werkt het Provinciebestuur samen met Oost-Vlaamse projecten die Europese steun uit EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) ontvangen.

In de projecten ZOVER (gemeente Kruishoutem) en Energieke bedrijven (POM Oost-Vlaanderen) kunnen kmo’s beroep doen op een energiecoach die hen begeleidt naar meer energie-efficiëntie in hun bedrijf. Het Energielandschap Oost-Vlaanderen en POM Oost-Vlaanderen onderzoeken in ‘Smart Energy Link’, kortweg SEL, de mogelijkheden om energie uit te wisselen tussen bedrijven op het bedrijventerrein De Zaubeek in Kruishoutem.

Meer Europese projecten in Oost-Vlaanderen zijn te vinden op de EU-projectenwebsite.

Praktisch:

Wanneer: woensdag 30 mei van 9.30 tot 11 uur.

Waar: Cultureel Centrum De Mastbloem, Waregemsesteenweg 22, 9770 Kruishoutem

Gedeputeerde Verhoeve zal aanwezig zijn omstreeks 10.45 uur voor de uitdeling van de EU-medailles.

Contacteer ons
Martine Verhoeve gedeputeerde bevoegd voor Europese samenwerking
Heidi Tency contactpunt EFRO Vlaanderen
Martine Verhoeve gedeputeerde bevoegd voor Europese samenwerking
Heidi Tency contactpunt EFRO Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent