Skip to Content

Koningen, schrijvers, kunstenaars, bestuurders en intellectuelen terug in Gent

Op 9 en 10 februari verwelkomt de Boekentoren 37 borstbeelden, 2 beelden, 11 plaquettes en 13 sokkels. Ze werden tijdens de restauratie van het monument van Henry van de Velde professioneel bewaard door de Provincie in het erfgoeddepot in Ename.

"Het provinciale onroerenderfgoeddepot in Ename is erkend door Vlaanderen en voorzien om delen van beschermde of waardevolle monumenten tijdelijk onderdak te geven tijdens bijvoorbeeld een restauratie of een evacuatie."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

"Het is dankzij de goede zorgen van het Erfgoedcentrum dat we ons geen zorgen maakten over deze collectie, waarvoor we tijdens de renovatie van de Boekentoren tijdelijk zelf geen plaats hadden. Stilaan begon het toch te kriebelen en keken we uit naar het terug thuis komen van de beelden. Het is een fijn weerzien. Ze verdienen een plaats in ons magnifieke gebouw."

vertegenwoordiger Boekentoren

 

Welke beelden zijn het?

De collectie bestaat uit 63 items. De meeste beelden zijn in gips, terwijl een tiental uit marmer bestaan en heel zwaar wegen. Sommige hebben een op maat gemaakte sokkel. Het zijn beeltenissen van historische figuren zoals koningen, schrijvers, kunstenaars, bestuurders of intellectuelen die een rol van betekenis speelden sinds het ontstaan van de Universiteit Gent, zoals de professoren Gustave Callier en Felix Dauge. Ook beelden van historische figuren die een band hebben met Gent, zoals Auguste Van Lokeren en misschien minder bekend Adolphe Edouard Pauli behoren tot de collectie. Er zijn ook niet-geïdentificeerde beelden. De kunstwerken zijn vermoedelijk verworven vanaf de 19de eeuw. De beelden van Karel van Hulthem en Jules de Saint Genois, beiden 19de eeuwse bibliothecarissen, zijn te zien op de oude foto’s, toen de bibliotheek nog in Baudeloo was gehuisvest.

Wat gebeurde er met de beelden?

De beelden werden eerst, tijdens een teambuilding van de Universiteitsbibliotheek, afgestoft voor ze werden getransporteerd naar het provinciale Erfgoeddepot in Ename. Het transport gebeurde telkens door een gespecialiseerde firma. Provincie Oost-Vlaanderen bewaarde de beelden er in een geklimatiseerde en beveiligde ruimte van het depot. Ze werden gelabeld met een barcode en geregistreerd. Een aantal bustes werden gereinigd door restauratoren in de werkruimte van het depot. Dat gebeurt soms zelfs met een wattenstaafje met speeksel.

Bewonder de beelden

De twee borstbeelden van de 19de eeuwse bibliothecarissen, Karel van Hulthem, de eerste bibliothecaris van de Gentse stadsbibliotheek, later de Universiteitsbibliotheek en Jules de Saint Genois, schrijver, voorvechter van het behoud van de Vlaamse taal, kregen alvast terug een plaatsje in de leeszaal van de Boekentoren. De anderen krijgen een plaats in het depot in de toren. Op termijn wordt er gedacht aan een kijkverdieping met enkele hoogtepunten uit de collectie.

Een bezoek aan het depot in Ename zit inbegrepen in de tentoonstelling ‘Spoorzoekers. Landschap vanuit de lucht’ die nu in het Erfgoedcentrum loopt.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent