Skip to Content

IBSO De Horizon uit Aalst wint fietshelmwedstrijd #TeGekVeiligOpJeBek

De winnaar van de fietshelmwedstrijd #TeGekVeiligOpJebek is bekend. De leerlingen uit fase 2 van IBSO De Horizon uit Aalst hadden met 903 likes de populairste foto op facebook en wonnen dan ook de wedstrijd!

Tijdens een persmoment op maandag 22 oktober 2018 kregen de leerlingen van de winnende klas een tegoedbon uit handen van provinciegouverneur Jan Briers en gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Mobiliteit. Deze tegoedbon kan door de winnende klas ingeruild worden voor toegangstickets voor het spel Prison Island bij Yeti in Eeklo.

In het kader van de verkeersveiligheid lanceerden de Provincie Oost-Vlaanderen en de Federale dienst van de gouverneur een project om het dragen van een fietshelm te stimuleren bij jongeren. Hiervoor werd een wedstrijd georganiseerd waarbij deelnemende klassen een foto konden maken met een fietshelm om deze dan te plaatsen op de Facebookpagina van de school met de hashtag #TeGekVeiligOpJeBek. De foto met de meeste likes wint een klasuitstap. De wedstrijd liep vrijdag 19 oktober om 12 uur af en de winnaar is klas fase 2 van school IBSO De Horizon uit Aalst.

Het project rond de fietshelm bestaat uit een educatief en een creatief luik en tracht zo leerlingen van het 2de jaar secundair onderwijs aan te sporen tot verkeersveilig gedrag.

Het educatief luik brengt het belang van verkeersveiligheid onder de aandacht bij de jongeren. Het educatief materiaal 'Booster' van Rondpunt vzw staat gratis ter beschikking van de deelnemende klassen. Het creatieve luik met de facebookwedstrijd had als doel de leerlingen warm te maken voor het dragen van een fietshelm, wat zeker geslaagd is gezien de respons op facebook!

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Jan Briers Provinciegouverneur
Francis Oosterlinck dienst Mobiliteit
Simon Lefèvre kabinet gouverneur Jan Briers
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Jan Briers Provinciegouverneur
Francis Oosterlinck dienst Mobiliteit
Simon Lefèvre kabinet gouverneur Jan Briers
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent