Skip to Content

Klas L6 van Sint-Lodewijk in Beveren is Sterrenklas

Op 9 mei vond de finale van Sterrenklas plaats. 67 Klassen namen deel aan deze online wedstrijd over Europa. Klas L6 van Sint-Lodewijk in Beveren scoorde het beste resultaat in de Provincie Oost-Vlaanderen. Samen met de winnaars uit de andere Vlaamse provincies en Brussel winnen ze een daguitstap.

Sterrenklas?

Sterrenklas is een initiatief van de Europa Direct Informatiecentra uit Vlaanderen en Brussel en van de provincie Vlaams-Brabant. Dat zijn lokale informatiecentra van de Europese Commissie die in België binnen de provincies en Brussel gevestigd zijn, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Europahuis Ryckevelde werkt het concept uit.

Sterren verdienen!

Dit jaar zijn er Europese verkiezingen die in België op 26 mei 2019 georganiseerd worden. Van 5 november 2018 tot 9 mei 2019 konden de leerlingen alles leren over de Europese verkiezingen, en over de geschiedenis, lidstaten, beslissingen en uitdagingen van de EU. De leerlingen lossen in kleine groepjes offline en online opdrachten op en gaan op zoek naar een zin die in de oefeningen verborgen zit.  Dit jaar was de verborgen zin ‘Het jaar van de Europese verkiezingen’. 

In de Provincie Oost-Vlaanderen behaalde klas L6 van juf Kathleen de hoogste score. Zij winnen een leuke daguitstap naar zee samen met de winnaars uit de andere Vlaamse provincies en Brussel.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese samenwerking

De Sterrenklassen!

In elke provincie kan er maar één sterrenklas de daguitstap winnen, maar alle klassen zijn toch ook een sterrenklas geworden. In hun zoektochten hebben de leerlingen namelijk de Europese Unie en de verkiezingen beter leren kennen. Daarom mogen alle 67 deelnemende klassen zichzelf een sterrenklas noemen!

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese samenwerking
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese samenwerking
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent