Skip to Content

Klas L5A van ’t Vlasbloempje uit Dendermonde is Sterrenklas 2020

450 klassen uit de 3de graad basisonderwijs in Vlaanderen namen dit jaar deel aan de Europawedstrijd Sterrenklas. Leerlingen ontdekten via online en offline oefeningen meer over de Europese Unie. Klas L5A van juf Steffi uit Dendermonde kwam als winnaar uit de bus.

"Met de wedstrijd Sterrenklas komen leerlingen meer te weten over de samenwerking tussen de Europese landen en wat de Europese Unie allemaal doet in het dagelijkse leven. Klas L5A uit Dendermonde werd in Oost-Vlaanderen tot Sterrenklas verkozen en wint hierdoor een leuk prijzenpakket." 

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese samenwerking

Sterrenklas?

Het online lespakket 'Sterrenklas' richt zich tot klassen van de laatste graad van het basisonderwijs. Leerkrachten en leerlingen gingen samen met het kant-en-klare materiaal aan de slag en ontdekten spelenderwijs hoe de Europese Unie aanwezig is in het leven van elke dag.

Sterrenklas is een jaarlijks initiatief van de infocentra Europe Direct van Vlaanderen en van de Dienst Europa van de provincie Vlaams-Brabant. Sterrenklas is een creatie van Europahuis Ryckevelde.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese samenwerking
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese samenwerking
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent