Klas 6B van Sint-Michielsschool Merelbeke is Sterrenklas!

Klas 6B van de Sint-Michielsschool uit Merelbeke is Sterrenklas voor de provincie Oost-Vlaanderen. Daarmee tonen ze aan dat ze het Europees cultureel erfgoed het beste kennen van alle deelnemende Oost-Vlaamse klassen. Samen met de winnaars uit de andere Vlaamse provincies en Brussel winnen ze een daguitstap naar Duin en Zee in Oostende op vrijdag 1 juni.

Sterren verdienen!

Dit jaar is het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Om dat te vieren, werd de 'cultuurster' in het leven geroepen die het op zich nam om 11- en 12-jarigen te vertellen over de Europese gebouwen en monumenten, eten en drinken, tradities en gewoonten, muziek en dans en verhalen, legendes en fictieve figuren. Van 18 april tot 8 mei konden de leerlingen via online opdrachten aan de cultuurster tonen dat ze weten wat ons Europees cultureel erfgoed is. Ze konden dit bewijzen door de online opdrachten goed in te vullen. Voor elk goed antwoord kregen de leerlingen een letter, waarmee ze een zin kunnen vormen. De zin was ‘Europa houdt van al haar culturen’.

In de provincie Oost-Vlaanderen behaalde klas 6B van de Sint-Michielsschool uit Merelbeke de hoogste score. Zij mogen zich dus sterrenklas noemen!

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Europese samenwerking

De Sterrenklassen!

In elke provincie kan er maar één sterrenklas de daguitstap winnen, maar alle klassen zijn toch ook een sterrenklas geworden. In hun zoektochten hebben de leerlingen namelijk het Europees cultureel erfgoed beter leren kennen. Daarom mogen alle 35 deelnemende klassen zichzelf een sterrenklas noemen!

Sterrenklas is een initiatief van de Europe Direct Informatiebureaus uit Vlaanderen en Brussel en van de provincie Vlaams-Brabant. Europe Direct zijn lokale informatiecentra van de Europese Commissie die in België binnen de provincies en Brussel gevestigd zijn, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Europahuis Ryckevelde werkt het concept uit.

Contacteer ons
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor Europese samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert Infopunt Europa Direct, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor Europese samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert Infopunt Europa Direct, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent