Klas 6B van Sint-Michielsschool Merelbeke is Sterrenklas!

Vrijdag 18 mei 2018 — Klas 6B van de Sint-Michielsschool uit Merelbeke is Sterrenklas voor de provincie Oost-Vlaanderen. Daarmee tonen ze aan dat ze het Europees cultureel erfgoed het beste kennen van alle deelnemende Oost-Vlaamse klassen. Samen met de winnaars uit de andere Vlaamse provincies en Brussel winnen ze een daguitstap naar Duin en Zee in Oostende op vrijdag 1 juni.

Sterren verdienen!

Dit jaar is het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Om dat te vieren, werd de 'cultuurster' in het leven geroepen die het op zich nam om 11- en 12-jarigen te vertellen over de Europese gebouwen en monumenten, eten en drinken, tradities en gewoonten, muziek en dans en verhalen, legendes en fictieve figuren. Van 18 april tot 8 mei konden de leerlingen via online opdrachten aan de cultuurster tonen dat ze weten wat ons Europees cultureel erfgoed is. Ze konden dit bewijzen door de online opdrachten goed in te vullen. Voor elk goed antwoord kregen de leerlingen een letter, waarmee ze een zin kunnen vormen. De zin was ‘Europa houdt van al haar culturen’.

In de provincie Oost-Vlaanderen behaalde klas 6B van de Sint-Michielsschool uit Merelbeke de hoogste score. Zij mogen zich dus sterrenklas noemen!

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Europese samenwerking

De Sterrenklassen!

In elke provincie kan er maar één sterrenklas de daguitstap winnen, maar alle klassen zijn toch ook een sterrenklas geworden. In hun zoektochten hebben de leerlingen namelijk het Europees cultureel erfgoed beter leren kennen. Daarom mogen alle 35 deelnemende klassen zichzelf een sterrenklas noemen!

Sterrenklas is een initiatief van de Europe Direct Informatiebureaus uit Vlaanderen en Brussel en van de provincie Vlaams-Brabant. Europe Direct zijn lokale informatiecentra van de Europese Commissie die in België binnen de provincies en Brussel gevestigd zijn, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Europahuis Ryckevelde werkt het concept uit.

Cultuurster
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor Europese samenwerking at Provincie Oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert Infopunt Europa Direct at Provincie Oost-Vlaanderen