Klas 6a uit de Sint-Martinus school uit Zomergem is Sterrenklas!

Klas 6a uit de Sint-Martinus school uit Zomergem scoorde het beste resultaat in Oost-Vlaanderen in de online wedstrijd 'Sterrenklas'. Daarmee tonen ze aan 'de sterren van de Europese vlag' dat ze Europa het beste kennen. Samen met de winnaars uit de andere Vlaamse en Waalse provincies winnen ze een daguitstap. 

Sterren verdienen!

In 'Sterrenklas' is de Europese vlag zes van haar sterren kwijt. Deze zes avontuurlijke sterretjes konden hun enthousiasme over Europa niet bedwingen en zijn op pad gegaan om 11- en 12-jarigen te vertellen over de Europese geschiedenis, culturen, landen, regio’s, actualiteit en beslissingen.

"Van 20 februari tot 9 mei konden de leerlingen via online opdrachten aan de sterretjes tonen dat ze weten waar de Europese Unie om draait. Ze konden dit bewijzen door zes ontbrekende woorden van hun lijflied, het Sterrenlied, in te vullen. 394 Klassen namen deel aan deze online wedstrijd over Europa. Klas 6a uit de Sint-Martinus school uit Zomergem scoorde het beste resultaat in Oost-Vlaanderen."

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor Europese samenwerking

Sterrenklas?

Sterrenklas is een initiatief van de Europa Directs van 8 Vlaamse & Waalse provinciebesturen en het Brussels Gewest. Dit zijn de informatiecentra van de Europese Commissie die in provincies en Brussel gevestigd zijn, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Europahuis Ryckevelde werkt het concept van de wedstrijd uit.

Contacteer ons
Geert Versnick gedeputeerde voor Europese samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking , Provincie Oost-Vlaanderen
Geert Versnick gedeputeerde voor Europese samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking , Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent