Skip to Content

Klas 5 van de gemeentelijke Basisschool Klavertje Vier uit Brakel wint Sterrenklas 2020!

Klas 5 van de gemeentelijke Basisschool Klavertje Vier uit Brakel wint Sterrenklas 2020. Van de meer dan honderd klassen uit het basisonderwijs die deelnamen aan de wedstrijd, werd deze klas uitgeroepen tot winnaar voor de provincie Oost-Vlaanderen. Zij winnen een verrassingspakket! 

Sterrenklas 2020 is een online Europawedstrijd mee georganiseerd door Europa Direct Oost-Vlaanderen

"We wensen alle leerlingen van klas 5 en ook Juf Stefanie een dikke proficiat met hun overwinning! Zelfs in deze uitzonderlijke tijden waren zij enthousiast om  de oefeningen tot een goed einde te brengen. Uiteraard ook een pluim voor alle andere deelnemende klassen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese projecten

Via de website wordsterrenklas.be gingen leerlingen zelfstandig aan de slag met filmpjes en online oefeningen over de Europese Unie. (Een getekende) Charles Michel leidde hen als kersvers voorzitter van de Europese Raad doorheen de oefeningen.

Voor leerkrachten bleek deze online Europa-wedstrijd een prima oefening om in tijden van corona mee te geven aan hun leerlingen. Meer dan 100 klassen uit de derde graad basisonderwijs in Vlaanderen speelden enthousiast mee. De Kahoot-quiz werd ruim 8200 keer ingevuld.

Sterrenklas 2020

Sterrenklas is een jaarlijks initiatief van de infocentra Europe Direct van Vlaanderen en van de provincie Vlaams-Brabant. Europahuis Ryckevelde is de auteur van Sterrenklas.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese projecten
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese projecten
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent