Skip to Content

Kiempunt Campus Eeklo dicht door corona

De provinciale school Kiempunt Campus Eeklo sluit op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober wegens overmacht. Er is een stijgend aantal besmettingen bij leerlingen en een grote groep leerkrachten moet uit voorzorg worden getest. Daardoor kan de directie de schoolwerking niet garanderen en wordt er geen les gegeven of opvang voorzien.

De leerlingen en personeelsleden die momenteel niet positief zijn, worden donderdagnamiddag wel op school verwacht. Een testbus van UZ Gent komt naar de school om hen te testen. Op die manier wil de directie de besmettingen in kaart brengen.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Elien Heynssens wnd. directeur Kiempunt Eeklo
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Elien Heynssens wnd. directeur Kiempunt Eeklo
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent