Skip to Content

Kiempunt Campus Assenede sluit twee dagen door corona

De provinciale school Kiempunt Campus Assenede sluit op dinsdag 26 en woensdag 27 oktober. Zowel bij leerlingen als bij het onderwijzend personeel werd een stijging van het aantal hoogrisicocontacten vastgesteld. Door de verplichte quarantaine van personeelsleden kan de directie de schoolwerking de komende dagen niet garanderen.

Kiempunt Campus Assenede sluit dus zeker twee dagen, op dinsdag 26 en woensdag 27 oktober, de deuren. Op woensdag 27 oktober volgt er een directieoverleg waarop het schoolbestuur zal bekijken of de sluiting moet worden verlengd.

Contacteer ons
Sabine Claeys directeur Kiempunt Campus Assenede
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Sabine Claeys directeur Kiempunt Campus Assenede
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent