Kerk Lebbeke herbestemd tot plek voor verenigingen

Maandag 3 juni 2024 - In de Heilig Kruiskerk in Lebbeke was het feest op vrijdag 31 mei. De compartimentering van de zijbeuken van het gebouw werd geopend. Dit past in het plan om de kerk in de Lange Minnestraat te herbestemmen tot een plek voor verenigingen en voor de buurt. Het is een van de resultaten van het plattelandsproject ‘Toren-Breed’. ​ Daarbij begeleiden de Provincie Oost-Vlaanderen en de drie Avansa’s uit de provincie een lokale gemeenschap, én voorzien ze financiële steun, om de herbestemming van hun kerk te realiseren.

“De Provincie Oost-Vlaanderen is al enkele jaren bezig met de herbestemming van kerken, in samenwerking met Avansa, en bouwde heel wat expertise op. We zagen dat er, naast begeleiding, ook een financiële injectie nodig bleek om een herbestemming te laten slagen. Sowieso is een herbestemming een groot project en een proces van meerdere jaren, omdat het complexe materie is en er een draagvlak moet zijn bij de mensen. Door een financiële injectie te voorzien voor een concreet onderdeel kan de herbestemming effectief beginnen en geleidelijk groeien.”

​gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

In Lebbeke was de Heilig Kruiskerk al lang de thuisbasis voor sporadische activiteiten van het buurtlaboratorium Lab Gods. Het ‘Toren-Breed’-project bracht de bezielers van dit initiatief, de buurt en het gemeentebestuur samen om de kerk te verduurzamen voor de toekomst.

De Kruisbestuiving-groep

Een eerste stap was om de groep die het kerkgebouw gebruikt, uit te breiden en te versterken. Het Lab Gods kreeg gezelschap van de Clemangskes, Ferm, Lustige Stappers, Chiro, Scouts, de basisschool en de heemkundige kring. Ook de tafeltennisclub, vzw Parochiale Werken en een aantal enthousiaste buurtbewoners sloten aan. Samen vormen zij de ‘Kruisbestuiving’. Ze hebben als wens om van deze centrale locatie op het ‘Krois’ (opnieuw) een levendige plek en thuis van de wijk te maken. Geleidelijk aan worden steeds meer activiteiten georganiseerd in de kerk.

Plaats voor verenigingen

De idee groeide om de enorme ruimte van het gebouw ter beschikking te stellen van de buurt en de verenigingen. Velen onder hen kampten met een gebrek aan bergruimte. Een aantal knappe koppen uit de groep deden een voorstel om de kerk op te delen. Samen sloten ze de bogen in de zijbeuken tot op een hoogte van ongeveer 2,10 meter af, waardoor er heel wat bergruimte ontstond. Het budget vanuit het plattelandsproject, met eraan gekoppelde co-investering van het gemeentebestuur, kwam daarbij van pas. De gemeente nam ook het engagement om bepaalde veiligheidsaspecten, signalisatie en elektriciteit te verbeteren.

En nu?

Op de planning voor de nabije toekomst staat nog de afwerking van de compartimenten. Op langere termijn moet worden bekeken hoe het gebouw in de toekomst juridisch en praktisch kan worden beheerd.

Nog meer herbestemmingen

‘Toren-Breed. Samen kerken nieuw gebruiken’ is een plattelandsproject van Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de drie Avansa’s uit de provincie. Drie kerken - in Deinze, Geraardsbergen en Lebbeke - kregen begeleiding bij en een eerste investering van 22.000 EUR voor de herbestemming van hun kerk met een gemeenschapsvormende functie. Binnenkort worden de resultaten van dit volledige project toegelicht op een studiedag op 17 juni. Meer info op www.oost-vlaanderen.be/kerk-in-het-midden.

An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Bert Van der Veken dienst Erfgoed

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent