‘Kerk in het midden’ uit de startblokken

Allen aan de slag … met de kerk van Overslag!

Woensdag 11 oktober 2017 — De Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Overslag is de eerste kerk die de Provincie Oost-Vlaanderen, Vormingplus Gent-Eeklo en Open Kerken intensief begeleiden om tot nieuwe mogelijke herbestemmingen te komen.

Ze kregen daarvoor een subsidie als provinciaal plattelandsproject en doopten het project “Kerk in het midden”.

De bedoeling is om burgers en belanghebbenden te betrekken. Een eerste mogelijkheid om je mening te geven, is op zondagnamiddag 19 november 2017.

Na Overslag wordt nog een tweede pilootkerk gekozen. Zo wordt heel wat ervaring opgedaan over hoe kerken een nieuwe bestemming kunnen krijgen, een brandend actuele problematiek. Je kan het project volgen op www.kerkinhetmidden.be of op Facebook.

Wat is het probleem?

Je kan er niet meer omheen dat kerk- en gemeentebesturen nadenken over de toekomst van hun kerken. Het resultaat is te vinden in een kerkenbeleidsplan waarin bepaald wordt welke kerken nog voor de eredienst zullen gebruikt worden en welke kerken een neven- of een herbestemming kunnen krijgen. Daarna begint de zoektocht naar een geschikte invulling voor deze historische gebouwen. Dat is geen makkelijke opdracht en daarom werd het project “Kerk in het midden” gestart. De projectpartners zijn Provincie Oost-Vlaanderen, Vormingplus Gent-Eeklo en Open Kerken. Zij merkten dat beslissingen rond gebruik van kerken vaak van hogerhand worden opgelegd en dat de stem van de lokale gemeenschap, de actieve of minder actieve betrokkenen, nauwelijks wordt gevraagd. Er is dus amper mogelijkheid tot inspraak. Indien er toch gevraagd wordt naar de visie van de bevolking, is dat vaak beperkt of op een manier die niet veel oplevert. Met “Kerk in het midden” willen de projectpartners samen met kerk- en gemeentebesturen een nieuwe dynamiek en meer draagvlak geven.

Proefkonijn Overslag

Uit verschillende kandidaten koos “Kerk in het midden” de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Overslag als eerste pilootproject. Zoals vele andere gemeenten heeft Wachtebeke een goedgekeurd kerkenbeleidsplan. Er is een concrete termijn (midden 2019) wanneer het kerkgebouw niet meer zal gebruikt worden voor de eredienst. Deze beslissing in combinatie met de sterke participatietraditie en actieve bewonersgroepen van de Belgisch-Nederlandse gemeenschap (de parochie Wachtebeke-Overslag ligt ook op Nederlands grondgebied) en de grote bereidheid van kerk- en gemeentebestuur gaven de doorslag bij de keuze.

Met “Kerk in het midden” willen de projectpartners, het kerk- en gemeentebestuur samen met de inwoners, organisaties en verenigingen in Wachtebeke zoeken naar een geschikte functie voor de kerk. Want iedereen heeft wel iets met het gebouw.

Hoe beleef jij de kerk? Wat betekent de kerk voor Overslag? Wat zijn jouw herinneringen aan de kerk, het kerkhof en de omgeving? Zoek alvast in je video’s of fotoalbums… En wat zou jij willen doen in, met en rond de kerk? Er is misschien meer mogelijk dan je op het eerste gezicht denkt.

We geven het startschot van onze gezamenlijke zoektocht op zondagnamiddag 19 november 2017 in de kerk van Overslag. We beginnen om 14 uur, iedereen is welkom vanaf 13.30 uur. Wil je de kerk bezoeken? Wil je horen hoe we deze tocht verder zullen aanpakken? Wil je meedenken en activiteiten mee organiseren tijdens dit project? Ben je gewoon nieuwsgierig, kom zeker langs. Voor jong en oud, voor iedereen! Wees erbij!

Volg het project op Facebook (Kerk in het midden) en de website www.kerkinhetmidden.be. Of mail jullie vragen naar kerkinhetmidden@oost-vlaanderen.be.

 

Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed at Provincie Oost-Vlaanderen
Alexander Vercamer Gedeputeerde voor landbouw en platteland at Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Erfgoed Project ‘Kerk in het Midden’ at Provincie Oost-Vlaanderen