Skip to Content

Kerk in het midden: parochiekerk Overslag dient aanvraag in voor haalbaarheidsstudie bij Projectbureau Herbestemming Kerken

De eerste pilootkerk van het project ‘Kerk in het midden’, de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Overslag (Wachtebeke), dient een aanvraag in voor een haalbaarheidsstudie in bij het Projectbureau Herbestemming Kerken. 

"Dankzij het project ‘Kerk in het midden’ van de Provincie Oost-Vlaanderen en Vormingplus Gent-Eeklo konden wij vlot een weloverwogen aanvraag bij het Vlaamse projectbureau indienen.”, aldus Schepen van Wachtebeke Piet Penneman 

Rechtstreeks gevolg van Kerk in het midden

De gemeente Wachtebeke en het kerkbestuur van Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Overslag dienen samen de aanvraag in en dat is een rechtstreeks gevolg van het traject dat ze met Kerk in het midden in 2018 doorliepen. In november 2018 ontvingen ze het eindrapport van het participatietraject ’Kerk in het midden’, een plattelandsproject dat opgezet werd door Provincie Oost-Vlaanderen en Vormingplus Gent-Eeklo.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed verwoordt het als volgt: “Het Provinciebestuur is verheugd over deze aanvraag voor een haalbaarheidsstudie. Dit toont de relevantie van het project ‘Kerk in het midden’ aan waarin niet zomaar willekeurig op zoek wordt gegaan naar een neven- of herbestemming. De lokale gemeenschap en inwoners krijgen in ons project een stem in de manier waarop ‘hun’ kerkgebouw in de toekomst zal gebruikt worden en daarin worden hun gemeenschappelijke, lokale noden en behoeften meegenomen.

Herbestemming tot multifunctionele ruimte

Door de aanvraag voor een haalbaarheidsstudie bevestigt de gemeente haar engagement in het traject voor de toekomstige herbestemming van de kerk. Daarbij is het de bedoeling dat de parochiekerk nog steeds kan dienen als centrale ontmoetingsplek. Uit het Kerk in het middentraject bleek dat de Overslagnaar het gebouw in de toekomst graag ingevuld ziet als een multifunctionele ruimte voor cultuur en vrije tijd, ontmoeting en kleinschalige commerciële activiteiten.

Vervolg Kerk in het midden

Na Overslag is intussen een pilootproject gestart in een tweede gemeente, Dikkelvenne. Het einde van dat project is voorzien in het najaar van 2019. Daarna worden de leerpunten uit de beide pilootprojecten ter beschikking gesteld van andere gemeenten die hun kerk willen herbestemmen.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Bert Van der Veken dienst Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Bert Van der Veken dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent