Wie wordt de Warmste Vrijwilliger van Oost-Vlaanderen?

De Provincie Oost-Vlaanderen is op zoek naar de Warmste Vrijwilliger van Oost-Vlaanderen. Vooral vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor kwetsbare groepen op allerlei domeinen (welzijn, cultuur, sport, milieu…).

Gouverneur Jan Briers en gedeputeerde Eddy Couckuyt willen de kleine positieve, hartverwarmende verhalen vertellen die diep binnen de 65 gemeenten geworteld zijn. Verhalen over duizenden medemensen die zich als vrijwilligers zomaar inspannen voor anderen.

“We willen vrijwilligers eens extra in de bloemetjes zetten. Waarom? Omdat we weten dat ook kleine daden grootse gevolgen hebben voor de leefbaarheid van onze maatschappij. Vanaf 2018 volgt Vlaanderen het vrijwilligerswerk op. We zien deze campagne als een mooie afsluiter van ons provinciaal beleid” duiden gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Welzijn en gouverneur Jan Briers.

Marc de Bel als peter

Naast de volwassenen, kunnen ook kinderen genomineerd worden voor een bijzondere prijs: de Boeboekstrofee (tot 13 jaar). Deze trofee wordt geschonken door Marc de Bel, peter van de campagne.

“De Kracht schuilt vaak in het Kleine! Ook kinderen zetten zich vrijwillig in voor hun vriendjes, buren,…  Met de Boeboekstrofee wil ik ook vijf kinderen belonen voor hartverwarmend werk”, aldus Marc de Bel.

Nomineer jouw favoriet

Gouverneur Jan Briers en gedeputeerde Eddy Couckuyt willen een beroep doen op alle anderhalf miljoen Oost-Vlamingen om deze weldoeners op te sporen: mensen die gekend zijn voor hun belangeloze inzet, of die zelf échte goedzakken zijn. Ken jij zo iemand? Surf naar www.dewarmstevrijwilliger.be en nomineer jouw kandidaat vóór 7 oktober 2017.

Wat kan de Warmste Vrijwilliger winnen?

Er zijn twee prijzen: een juryprijs en een publieksprijs. De jury selecteert vijf laureaten en één jurywinnaar. Het publiek kiest uit de laureaten één favoriet via een stemming. De jurywinnaar en publiekswinnaar krijgen beiden een bon van Toerisme Oost-Vlaanderen ter waarde van 250 EUR. De vijf laureaten van de Boeboekstrofee krijgen van Marc de Bel een prijs op maat van kinderen.

Meer info?

Surf naar www.dewarmstevrijwilliger.be of stel een vraag via info@dewarmstevrijwilliger.be.

 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Matthias Blancquaert Directie Welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Jan Briers - Gouverneur Ellen De Blende - raadgever communicatie
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Matthias Blancquaert Directie Welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Jan Briers - Gouverneur Ellen De Blende - raadgever communicatie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent