Kapel Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn Eeklo krijgt Erfgoedsprokkel

Op vrijdag 20 oktober stelde Provincie Oost-Vlaanderen haar 58ste Erfgoedsprokkel voor, deze keer over de kapel Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn van het gelijknamige college in Eeklo. 

“Een kapel als deze is kostbaar erfgoed, zowel op architecturaal, cultuurhistorisch als spiritueel vlak. We moeten ervoor zorgen dat de herinnering eraan niet uit het collectieve geheugen verdwijnt. Het is ontzettend waardevol dat deze kapel een plekje heeft hier op het college en zo ook in het geheugen van onze toekomstige generaties. Het is onze taak om hen warm te maken voor dat erfgoed zodat ook zij dit later met trots zullen doorgeven.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

575 jaar legende van beeldje van Onze-Lieve-Vrouw

Deze Erfgoedsprokkel, een toegankelijke en fraai geïllustreerde gids van 16 bladzijden, kwam er op vraag van de Koninklijke Vereniging voor Volkskunde. Zij herdenken dit jaar 575 jaar Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn. Toen op een avond enkele vrouwen door de Zuidmoerstraat wandelden, zagen ze in een meidoornstruik een hemels licht en hoorden ze prachtige muziek. In het groen vonden ze een Mariabeeldje dat ze naar de kerk brachten. Tot driemaal toe verdween het daar, en telkens dook het weer in de doornstruik op. Een teken dat Maria op die plek vereerd wilde worden!

Erfgoedsprokkel

De Erfgoedsprokkel opent met deze legende en neemt je vervolgens mee van midden 15de eeuw langs zes eeuwen geschiedenis. Drie hoofdrolspelers zijn de Grauwzusters, de Paters Recollecten en de Zusters van Liefde. Ze hadden allemaal een band met dit religieuze erfgoed en het is mede dankzij hen dat de kapel ook vandaag nog een trekpleister is.

Miraculeus beeldje

Ook het legendarische beeldje wordt besproken; de reden dat er al bijna twee eeuwen bedevaarten naar Eeklo zijn. Al die tijd stond het Mariabeeldje op het linkerzijaltaar. Bij speciale gelegenheden krijgt zij telkens een andere outfit aan. Door schenkingen van oud-leerlingen, Eeklonaren en Stad Eeklo beschikt ze immers over een rijke collectie aan kleedjes en mantels.

Onroerend erfgoed

Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de kapel als onroerend erfgoed met aandacht voor het exterieur en het interieur, voor het zichtbare en het verborgene, en voor het werk van tal van Eeklose ambachtslieden en kunstenaars.

College met geschiedenis

De kapel is het ankerpunt van het grote klooster- en scholencomplex College ten Doorn. De Erfgoedsprokkel werd geschreven door Rita Van Hoecke, een oud-leerling en oud-leerkracht van Ten Doorn die gepassioneerd is door de geschiedenis ervan.

Praktisch

De kapel is open op maandag-, dinsdag- en vrijdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op donderdag van 9 tot 16.30 uur. Een gidsbezoek aan de kapel kan worden gereserveerd via het onthaal van de school.

De Erfgoedsprokkel ligt gratis ter beschikking achteraan in de kapel. Je kan de Erfgoedsprokkels ook downloaden via oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent